Актуелности

Месна заједница Буковица

bukovica

Број поште: 32251 Телефон: 641-201

Месна заједница Буковица, која обухвата површину од 16 км2, сеналази на надморској висини од 420 км, на путу за Пожегу. Удаљена јеод Ивањице 5 км и граничи се са месним заједницама Ивањица, Прилике и Лиса. Чине је насељена места Буковица, Шуме, Сађавац и Рашчићи. У овојмесној заједници живи 3. 039 становника у оквиру 947 домаћинстава. Буковица, у којој живи 1. 728 становника у оквиру 520 домаћинстава, има месну канцеларију, пошту, банку и подручна одељења до четвртогразреда Основе школе »Милинко Кушић« из Ивањице. У насељу Рашчићиради основна школа, подручна одељења до четвртог разреда ОШ »Милинко Кушић» из Ивањице. У насељу Шуме живи 1. 311 становника у оквиру 427 домаћинстава. Месна заједница Буковица припада КО Шуме у којој има укупно 5. 981 катастарских парцела укупне површине 1. 561 ха, 91 а и 19 м2, од тога је уприватној својини 89, 36%, а у другим облицима својине 10, 64%. . Структура земљишта по културама је: оранице 16, 46%, воћњаци12, 61%, ливаде 17, 03%, пашњаци 9, 10%, шуме 35, 80% и наобрадиво 9, 00%укупне површине. У Месној заједници Буковица се налазе две четвороразредне школе –истурена одељења ОШ «Милинко Кушић» из Ивањице, и то у самој Буковици и у Рашчићима. Нагли развој индустрије током шездесетих и седамдесетих годинаXX века је условио насељавање ове месне заједнице и велики прилив становништва из планинских села наше општине. Данас у овој меснојзаједници постоје доста успешна предузећа која се баве обрадом дрвета итекстила, прерадом пољопривредних производа И трговинском делатношћу: Конфекција Јавор, Трием, Мајт Металац, Матис, Тис, ГПГрадитељ, Агромаркет, Воћар–Пожега, ЗЗ Ивањица, ЗЗ Продукт, Бесткоропрација, хладњаче Флора, Леденице и Циле, ПП АС, Ристић ДОО, Смрчак, Напредак, Каменолом, сепарација и асфалтна база Путеви. . . У Рашчићима се налази и Рашћанска, или, како је зову, Хаџи –Проданова пећина или Шљепаја. Смештена јеу зони Драгачевскихпланина, дугачка 346 метара и богата пећинским украсима.

О Аутору

Financ