Актуелности

Месна заједница Луке

luke

Број поште: 32250 Ивањица телефон: 871-013МК: 871-005

Месна заједница Луке обухвата површину од 37 км2, а налази се нанадморској висини од 600 метара и смештена је на побрђу Драгачевских планина, између Лисе, Свештице и Осонице, у долини Лучке Реке која се улива у Моравицу 3 км изнад Ивањице. У месној заједници Луке живи 1. 036 становника у оквиру 305 домаћинстава. КО Луке обухвата 5. 281 катастарску парцелу укупне површине 3. 674 ха, 27 ари и 30 м2, од тога је у приватној својини 82, 37%, а у другим облицима својине 17, 63%. Структура земљишта по културама је: оранице 5, 99%, воћњаци 4, 52%, ливаде 21, 93%, пашњаци 17, 35%, шуме 47, 50%и необрадиво2, 71%. У самом центру МЗ се налази месна канцеларија, подручна одељења ОШ » К. Савић«, продавнице, мини-погон ПДС »Јавор«, дом културе, задруга. Становништо се бави гајењем малина, бербом и откупом шумских плодова – печурке, боровнице, купине и лековито биље, као исечом дрвета и прављењем ћумура. Месна заједница Луке је повезана са Ивањицом асфалтнимпутем (део пута од Страже до Лука, у дужини од 7 км је асфалтирантоком 2004. године), макадамским путем су Луке повезане са Краљевом– 35 км, а локални пут Трње – Луке, у дужини до 3км, је изграђен од туцаника. Аутобуска линија Ивањица – Луке се одржава сваког радног дана.

О Аутору

Financ