Актуелности

Месна заједница Опаљеник

opaljenik

Број поште: 32258 Кушићи МК: 836-914

Месну  заједницу  Опаљеник  са  површином  од  43  км2   и  надморском висином од 1. 050 метара,   чине насељена места Опаљеник и Сивчина. У месној  заједници  Опаљеник  живи  520  становника  у  оквиру  204 домаћинства. Опаљеник  се  протеже  од  Црвене  Горе  на  истоку,   до  Врхова, Стрменице и Виса на западу,  реке Ношнице,  Жунског Брда и  Врхова са југа и старим Јаворским путем са севера. КО   Опаљеник   обухвата   4. 447   катастарских   парцела   укупне површине 2. 041 ха и 80 ари, од тога је у приватној својини 86, 24%,  а удругим облицима својине 13, 76%. Структура замљишта по културама је: оранице 24, 37% ,  воћњаци 3,00%,   ливаде  16, 68%,   пашњаци  12. 99%. ,   шуме  40, 47%   и  необрадиво2, 49%. Опаљеник  је   центар  месне  заједнице  у   коме  се   налазе  месна канцеларија,  поручна одељења ОШ у Кушићима,  мотел.  У Опаљенику живи 272 становника у оквиру 98 домаћинстава. Мештани се баве гајење мратарских производа (нарочито кромпира   и   малина),    воћарством,    сточарством   и   експлоатацијом шуме. Село је подељено на засеоке,  од којих је највеће Миланџа,  има око десетак   воденица,    а   последњих   деценија   је   изражена   миграција становништва. Сивчина се простире од старог Јаворског пута и Црвене Горе наистоку,  до Грабовице на западу,  Околишта и Карађорђевих шанчева најугу,  до Јевачких стена и шуме Гајеви на северу.  Кроз село протичу дверечице – Буковичка и Грабовичка. Уз Грабовицу води аутомобилски пут и повезује делове овог селаса путем Ивањица-Пожега,  а у долини Буковичке реке постоји колскипут.  КО Сивчина обухвата 5. 969 катастарских парцела укупне површине  2. 255  ха,   15  ари  и  96  м2,   од  тога  је  у  приватној  својини92, 14%,  а у другим  облицима својине 7, 86%. Структура замљишта по културама је: оранице 23, 21%,  воћњаци 4, 28%,   ливаде  18, 03%,   пашњаци  17, 81%. ,   шуме  34, 07%   и  необрадиво2, 60%. У  Сивчини  живи  248  становника  у  оквиру  106  домаћинстава. Становници Сивчине се баве земљорадњом,  воћарством,  сточарством и   експлоатацијом   шуме. Од   ратарских   култура   доминирају   кукруз, хељда,  овас,  семенски кромпир,  али се ипак највише гаји воће. Занимљивост овог села су и колибе и редовничке воденице.

О Аутору

Financ