Актуелности

Месна заједница Остатија

ostatija

Број поште: 32254 Вионица телефон: 837-736МК: 837-736

Месну заједницу Остатија, која обухвата површину од 112 км2 и налази се на надморској висини од 900 метара, чине је насељенаместа Коритник и Брусник. У овој месној заједници живи 870 становнику у оквиру 268 домаћинстава. Остатија се налази у горњем току реке Студенице, где Студеница прима прве притоке и креће према северу. Остатија је повезана макадамским путем дужине 12 км са Девићима и свакодневно саобраћа аутобуска линија. То је једно од најудаљенијих места од Ивањице (50 км), нешто мање је удаљена од Рашке, али је због терена, отежано путовање. Остатија има подручна одељења ОШ Девићи, у згради која је скоро подигнута на месту старе школе, саграђене још 1922. године, задружни дом, неколико стругара и малу хидроцентралу, тако да је осветљена од 1955. године, а сада је далеководом укључена у електросистем Србије. Телефонском линијом је повезана преко Вионице. Граница Коритника, у коме живи 431 становник у оквиру 132 домаћинства, према Чечини иде речицом Изубром до висоравни иодваја Коритник од Бзовика у краљевачкој општини, а затим се пење на висове Бисер-Воде и Шерметовице на јужној страни и излази на Одвраћеницу. Простор Коритника је огроман и за његов обилазак су потребна два дана хода. КО Коритник обухвата 5. 553 катастарске парцеле укупнеповршине 5. 966 ха, 65 ари и 9м2, од тога је у приватној својини42, 80%, а у другим облицима својине 57, 20%. Структура земљишта по културама је: оранице6, 49%, воћњаци 0, 72%, ливаде 16, 50%, пашњаци 7, 81%, шуме 66, 32%инеобрадиво 2, 16%. Становништо се највише бави сточарством и сечом шуме. На подручју Коритника се налазе веома привлачна места затуристе, од којих се својом лепотом издвајају Одвраћеница иОстатија. Брусник (439 становника у оквиру 136 домаћинстава) се простире највећим делом долином Брусничке Реке. Висови овог простора чине планинску греду која полази од Јанковог камена преко Ђоновог поља, све до Одвраћенице и истовремено је природна граница према санџачким селима и вододелница између река Студенице и Рашке. Брусник има и основну школу, то јест подручна одељења ОШ у Девићима. КО Брусник обухвата 4. 861 катастарску парцелу укупне површине 3. 919 ха, 95 ари и 75 м2, од тога је у приватној својини 52, 20%, а у другим облицима својине 47, 80%. Структура земљишта по културама је: оранице 8, 57%, воћњаци 0, 51%, ливаде 24, 58%, пашњаци 12, 63%, шуме 52. 86% инеобрадиво 0, 85%. Брусник је познат по шумама, највише четинарским, као и попространим пашњацима. Становници највише гаје овце, а у горњем делу села имају и бачије – колибе које су ушорене. На Брусничкој Реци има 48 воденица, неколико ваљалица и стругара. Центар села је имао електрично светло још од 1954. Године имале хидроцентрале, а данас се напаја струјом из далековода. У Остатији се налази Црква Светог Козме и Дамјана из средњегвека, која је обновљена у XВИИИ веку.

О Аутору

Financ