Актуелности Вести Конкурси и обавештења

Обавештење бирачима поводом расписаних избора за избор председника Републике

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Број: 208-1/2017

03.03.2017. године

И в а њ и ц а

 На основу члана 14. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласни РС“, број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012), а поводом расписаних избора за избор Председника Републике који ће се одржати 02. априла 2017. године, Општинска управа општине Ивањица, објављује.

                                                                                                                                                                       

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи са пребивалиштем на територији општине Ивањица, да код Општинске управе општине Ивањица могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка који се води за подручје општине Ивањица, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак,  сваког радног дана и викендом у времену од 7,30 до 20,00 часова, у згради општине Ивањица, Венијамина Маринковића 1, канцеларија број 21.

 Грађани могу до 17. марта 2017. године, када се закључује бирачки списак, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку. После закључења бирачког списка па 72 часа пре одржавања избора решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство надлежно за послове управе.

 ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани да могу Општинској управи најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

 Бирачи могу најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

 

                                                                      Н А Ч Е Л Н И К

                                                                   Миланка Коларевић                                                   

О Аутору

Financ