Вести Конкурси и обавештења

Обавештење о јавном позиву пројекта “Жена и матица- лидери друштва“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 337-8/2016-01

Датум: 07.02.2017. година

И В А Њ И Ц А

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

У складу са Јавним позивом за доделу 10 кошница за 15 корисница у циљу започињања сопствене делатности у оквиру пчеларства на пројекту „Жена и матица – Лидери друштва“, Комисија за одабир кандидата на јавном позиву у циљу имплементације пројекта „Жена и матица – лидери друштва“, формирана решењем председника општине Ивањица бр. 337-2/2016-01 од 10.10.2016. године, донела је Одлуку бр. 337-8/2016-01 од 07.02.2017.године о изабраним кандидаткињама, и то:

 

 

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТКИЊЕ МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА
1.       Вратоњић Стојанка Дубрава
2.       Шулубурић Мирјана Лиса
3.       Пантовић Миломирка Коритник
4.       Танкосић Милосава Буковица
5.       Марић Гордана Косовица
6.       Бојовић Зорица Радаљево
7.       Ћурчић Милка Коритник
8.       Бошковић Сања      Осоница
9.       Петровић Верица Кушићи
10.    Ћурчић Горгина Коритник
11.    Ћурчић Оливера Градац
12.    Ћурчић Миљана Брусник
13.    Јеремић Невена Радаљево
14.    Грковић Снежана Брезова
15.    Топаловић Рада Шуме

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милка Каплановић

О Аутору

Financ