Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o suzbijanju komaraca

Republika Srbija

OPŠTINA IVANjICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za poljoprivredu i

zaštitu životne sredine

Broj: 320-službeno /20-09

02.07.2020. godine

I v a nj i c a

OBAVEŠTENjE

O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANjICA

IVANjICA-MORAVIČKI OKRUG

Obaveštavamo vas da će u petak 03.07.2020. godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće  VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Ivanjica.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h.

Planirano je da radovi traju 1 dan

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca  LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Kordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

O Autoru

Financ