Вести

Обавештење о затварању конкурса

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-32/2017-01

23.11.2017. године

Ивањица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

             На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013 и 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана  5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину – програм 5: пољопривреда, програмска активност 0101-0002-подстицаји пољопривредној производњи, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама („Сл. лист општине Ивањица“, број 15/2016), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2017. годину, 01 Број: 06-37/2017 од 30.10.2017. године, и Конкурса за регресирање набавке моторних прскалица, леђних прскалица и атомизера, моторних косилица-тримера, и моторних тестера снаге до 1,7 kW, број 320-32/2017-01 од 09.11.2017. године,

            ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Ивањица да су предвиђена средства у износу од 2.500.000,00 динара утрошена, да je Конкурс затвoрен, и да је престао пријем пријава по овом Конкурсу на писарници Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 услужног центра), закључно са пријавом заведеном под бројем: 320-32-214/2017-01 од 23.11.2017. године.

                                                                                             

О Аутору

Financ