Вести

Обавештење за испоруку кукуруза у Ерчегама, Ковиљу и Братљеву

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-14/2017-01

29. март године

Ивањица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  Обавештавају се сточари – власници говеда из месних заједнице Ерчеге да ће се дана 30. марта 2017. године у времену од 9,30 до 11,30 часова у центру месне заједнице Ерчеге, вршити испорука меркантилног кукуруза донираног од стране Владе Републике Србије.

Обавештавају се сточари – власници говеда из месне заједнице Ковиље да ће се дана 30. марта 2017. године у времену од 12,00 до 13,00 часова у центру месне заједнице Ковиље, вршити испорука меркантилног кукуруза донираног од стране Владе Републике Србије.

Обавештавају се сточари – власници говеда из месне заједнице Братљево да ће се дана 30. марта 2017. године у времену од 13,30 до 14,30 часова у центру месне заједнице Братљево, вршити испорука меркантилног кукуруза донираног од стране Владе Републике Србије.

Власници говеда су у обавези да приликом преузимања кукуруза доставе потврду из ветеринарске станице о броју грла говеда на свом газдинству.

                                                                                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА

О Аутору

Financ