Вести Конкурси и обавештења

Обавештење за избегла лица

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија за избор корисника

Број:06-42-2/2018-1

13.11.2018. године

И в а њ и ц а

На основу члана 12. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи уграђевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће саокућницом, поступку и начину рада Комисије бр. 06-42-1 од 12.10.2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, образована решењем Председника општине Ивањица бр. 021-19/2018 дана  03.07.2018. године,

О Б А В Е Ш Т А В А

Избегла лица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Ивањица, да се ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решевање стамбених потреба избеглица за куповину две сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућници број:06-42-2/2018 од 12.10.2018. године,

који је објављен дана 12.10.2018. године, мења у делу који се односи на рок за пријаве и исти се ПРОДУЖАВА на период од 15 дана почев од 13.11.2018. године, односно до 28.11.2018. године. У осталом делу јавни позив остаје исти. Измена Јавног позива ће бити објављена на огласној табли општине Ивањица и на интернет презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs

Председник Комисије

                                                                                                             Снежана Марковић

 

О Аутору

Financ