Вести

Обустава саобраћаја на мосту преко реке Моравице ка насељу Црњево

ПРИВРЕМЕНО СЕ забрањује саобраћај за сва возила на мосту преко реке Моравице ка насељу Црњево, због извођења радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка река-Јавор.
НАЛАЖЕ СЕ ЈП Дирекција за изградњу општине Ивањица да обезбеди постављање привремене саобраћајне сигнализације и да обезбеди учеснике у саобраћају на делу улице Венијамина Маринковића и Кирила Савића у Ивањици, до завршетка радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка река-Јавор.
НАЛАЖЕ СЕ „Стабил-Про“ д.о.о. Ужице као извођачу на радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка река-Јавор, да поставе привремену саобраћајну сигнализацију и обезбеде место на коме се изводе радови и да исту одржавају у прописаном стању током извођења радова, а да након завршетка радова сигнализацију уклоне.
Забрана из става 1. траје од 15. октобра 2016.године од 8 часова до 16. октобра 2016.године до 20 часова.
Наредба из става 2. и 3. траје одмах по пријему решења.
Сва возила се преусмеравају на алтернативни правац – улицу Друге Пролетерске бригаде у Ивањици.

Logo 2 header.fw

О Аутору

Financ