Вести

Одлука о именовању комисије за оцену пројеката из области јавног информисања за 2018

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ

01 Број: 642-6/2018

  1. септембар 2018. године

И в а њ и ц а

 

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017), и Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2018. години, 01 Број: 06-26/2018 од 05.06.2018. године, Председник општине Ивањица, дана 03.09.2018. године, доноси

 ОДЛУКУ

 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА 2018. ГОДИНУ

             Именује се Комисија у саставу:

 Зоран Марјановић из Горњег Милановца, новинар, на предлог Удружења спортских новинара Србије

  1. Владимир Илић из Чачка, новинар, на предлог Друштва новинара Србије.
  2. Рашко Нешовановић из Ивањице, медијски радник.

Именију се и секретар Комисије:

  1. Милка Каплановић – координатор канцеларије за ЛЕР

Задатак секретара Комисије је да пружи  техничку и логистичку  помоћ Комисији, да води записник са седница.

Задатак Комисије је: Да изврши оцену пројеката поднетих на конкурс који је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ дана 05.06.2018. године, и достави писани предлог Одлуке са образложењем, о додели средстава Општинском већу општине Ивањица,  које доноси коначну одлуку.

О Аутору

Financ