Вести

Одлука о суфинансирању програма цркава и верских заједница у 2018. години

 

Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, бр. 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ бр. 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018. годину („Службени лист општине Ивањице“, бр. 10/2017), Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Службени лист општине“, бр. 4/14) и Предлога комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама, бр. 400-17/2018-01 од 14.05.2018. године, разматранoг на седници Општинског већа, 01 број 06-32/2018. дана  17.07.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о суфинансирању програма цркава и верских заједница

у 2018. години

I  У 2018. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација програма цркава и верских заједница у висини наведених износа:

Редни број Место Црква Назив пројекта/програма Износ (РСД)
1. Ивањица Српски Православни манастир Ковиље “Увођење грејања у цркви” 400.000,00
2. Ивањица Српска Православна Црквена општина Ивањица „Реконструкција, адаптација и санација објекта Српске православне цркве Ивањица“ 800.000,00
3 Ивањица Српска православна црквена општина Луке „Реконструкција, адаптација и санација објекта Српске православне општине Луке» 400.000,00
4. Ивањица Српска Православна Црквена општина у Радаљеву «Реконструкција фасаде, звонаре  и изградња надстрешнице на Храму Св. Георгија» 400.000,00

II  На основу Одлуке са сваком од цркава, чији ће се програми у 2018. години суфинансирати средствима општинског буџета, биће закључен уговор којим ће бити дефинисана намена, услови и начин суфинансирања.

III  За извршење Одлуке надлежна је Општинска управа општине Ивањица.

  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                 Зоран Лазовић

 

 

 

О Аутору

Financ