Вести Конкурси и обавештења

Одлука о суфинансирању програма цркава и верских заједница

 Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, бр. 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ бр. 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину („Службени лист општине Ивањице“, бр. 15/2016), Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Службени лист општине“, бр. 5/14) и Предлога комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама, бр. 08-1/2017-01 од 16.11.2017. године, разматранoг на седници Општинског већа  бр. 06-41/2017-01 од 27.11.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о суфинансирању програма цркава и верских заједница

у 2017. години

I  У 2017. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација програма цркава и верских заједница у висини наведених износа:

Редни број Место Црква Назив пројекта/програма Износ (РСД)
1. Ивањица Православна  црквена општина Брезова Наставак изградње цркве Свете Петке у Мочиоцимa 300.000,00
2. Ивањица Српска Православна Црквена општина Ивањица Препокривање котларнице и магацина новим кровним пoкривачем црепом са подашчавањем крова испод црепа 100.000,00
3. Ивањица Српска Православна Црквена општина у Радаљеву Санација цркве у Радаљеву 100.000,00

II  На основу Одлуке са сваком од цркава, чији ће се програми у 2017. години суфинасирати средствима општинског буџета, биће закључен уговор којим ће бити дефинисана намена, услови и начин суфинансирања.

III  За извршење Одлуке надлежна је Општинска управа општине Ивањице.

 

О Аутору

Financ