Вести Конкурси и обавештења

Одлука о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва у 2017. години

Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину (Службени лист општине Ивањица, број 15/2016), Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16) , Предлога комисије за избор програма/пројеката за доделу средстава удружења грађана  у 2017. години, број 400-39/17-01 од 30.05.2017. године, који је разматран на седници Општинског већа 01 број 06-14/2017,  одржаној  01.06.2017. године

                  О Д Л У К У

о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва

у 2017. години

I  У 2017. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација   пројеката –  програма  удружења цивилног друштва   грађана   у  износима:

 

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Предложена средства
1.       Удружење параплегичара и квадриплегичара «Голија» Ивањица“ „До бољег живота кроз игру и едукацију“ 181.364,00 130.000,00
2.       Тим за информисање, културу и развој демократије «Медија Тим Ивањица» «Огласна табла» 160.000,00 140.000,00
3.       Аматерско позориште младих Ивањица» «Млади глумци Ивањице за Нушићијаду» 179.995,00 100.000,00
4.       Удружење грађана Културно уметничко друштво Моравице Фестивал фоклора «Жубор Моравице» 180.000,00 100.000,00
5.       Кинолошко друштво Ивањица «Оцени пса – буди спреман за лов» 100.000,00 60.000,00
6.       Друштво пчелара «Ивањица» Ивањица Изложба меда и пчелињих производа «Ивањица» 180.000,00 130.000,00
7.       Удружење изворних певачких група „Стари Влах“ Ивањица „Ивањичка песма се чује надалеко“ 179.500,00 40.000,00

 II

На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће се програми – пројекти у 2017. години, суфинасирати средствима  општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

III

За  извршење ове одлуке надлежна је Општинска  управа општине Ивањица.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                        Зоран Лазовић

 

 

 

 

О Аутору

Financ