Вести

Одржана 26. седница СО Ивањица

На данашњем заседању одборници локалног парламента једногласно су подржали др Јелену Стојковић, специјалисту ургентне медицине, за директора Дома здравља у Ивањици на период од четири године. Такође су се сагласили и са оснивањем ’’Јавне установе за спорт и културу’’ за чијег је вд директора именована Зорица Јеремић, мастер просторни планер из Ивањице.

Тачка која се тицала избора чланова Општинског већа одложена је јер нису припремљени предлози кандидата а како је нагласио председник општине, Зоран Лазовић, ово тело тренутно поседује кворум тако да пролонгирање именовања нових лица неће утицати на његов рад. Именова је и комисија за избор чланова Савета месних заједница и ван снаге стављена одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Ивањица.

Предмет разматрања на данашњем заседању била је и тачка везана за извршење буџета општине Ивањица у периоду од 01. јануара до 30. јуна 2018. године. Одборницима је предочено да су укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијке имовине 391.536.487,76 динара а издаци по истом основу 308.767.346, 15 динара. Буџетски суфицит за овај период је 82.769.141, 61 динара. Нако ове изгласане су и тачке везане за извештаји о раду и плановина ПУ ’’Бајка’’ и ЈКП ’’Ивањица’’.

На крају заседања председник општине Ивањица, Зоран Лазовић, упознао је јавност да је извесна реконструкција путног правца Придворица-Девићи за који ће бити издвојено 300.000.000,00 динара из државне касе.

О Аутору

Financ