Планови Детаљне Регулације

eu_progres_planovi_detaljne_r

Општина Ивањица је  започела  израду Планова детаљне регулације, чија се реализација финансира кроз сарадњу са Европским ПРОГРЕС-ом, а део из буџета општине Ивањица. Већи део активности пројекта преко програма Европски ПРОГРЕС финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије.

koraci-model

План детаљне регулације пословно-производне зоне “Сењак”

Просторне димензије привредних активности представљају суштинско питање приликом планирања развоја локалних привреда. Поред свеукупног амбијента националне економије, макроекономске политике и др. у великој мери на конкурентност домаће привреде утиче утврђивање просторних карактеристика потенцијалних пословно-производних зона и осмишљавање просторног модела за развој постојећих привредних зона.

Циљ израде плана детаљне регулације је стварање услова за смањење стопе незапослености на територији општине Ивањица за 5% до краја 2017. године. Као и стварање услова за развој постојећих и нових привредних активности,привлачење инвестиција и унапређење пратеће инфраструктуре на територији општине Ивањица до краја 2016. године

Индустријска зона „Сењак“, представља окосницу и оквир за развој локалне привреде, те и поред бројних удара и криза, локацију успешног пословања и средиште интересовања потенцијалних инвеститора. Налази се на траси и делу укрштања државног пута ИБ реда – деоница Ариље-Ивањица-Сјеница (ознака 21), са државним путем ИИА реда Чачак-Гуча-Ивањица (ознака 180), у непосредној близини будућег коридора XИ Београд – Јужни Јадран. Обухвата простор, укупно 30 ха, великих индутријских предузећа „Јавор“ у реструктурирању (фабрика кошуља – текстилна индустрија, на површини од 9 ха),„Пролетер“ (фабрика чарапа – текстилна индустрија, на површини од око 5 ха), „Металац“-МАТИС (фабрика масивног намештаја и тапацирунга на површини од 4 ха), „Градитељ“ (градјевинско предузеће у стечају на површини од 5 ха) и простор мале привреде – магацине и хале приватизованих предузећа као и зону ватрогасног дома са паркинг простором и простором за обуку возача (на површини око 7 ха).

План детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне “Сењак”

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ „СЕЊАК“ У ИВАЊИЦИ

ПДР Сењак текст

ПДР Сењак нацрт плана

PDF

DWG

ПДР Сењак- Нацрт

Позив за поновљени Јавни увид

Извештај Комисије

Извештај Стратешке

Графички Део

Текстуални део

 

ПДР-ЗАПИСНИК- СењакAdobe_Reader_PDF

План детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне “Јаковића поље”

Позив за јавни увид ЈАКОВИЋА ПОЉЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“

РАНИ ЈАВНИ УВИД ЈАКОВИЋА ПОЉЕ ( графички део)

ЗАПИСНИК СА ИНВЕСТИТОРИМА

План Јаковића поља- текстуални део

План Јаковића поља – 

Изводи из ПДР-а

Циљ израде ПДР-а јесте, да се локационом стратегијом, тј. димензионисањем простора и приступом оптимизације размештаја хотелских капацитета и објеката туристичко – рекреативног садржаја поставе правила у циљу очувања и будућег уређења дела градског центра и зоне парка око реке Моравице. Формирана урбана целина, у којој се налазе споменици културе, најзначајнији и највећи смештајно-туристички капацитети, парковске оазе као и посебна велика неизграђена површина – Јелића поље планирана за изградњу спортског центра, место су окупљања становништва ради одмора, рекреације и забаве. Парк линијске форме представља спону изграђеног урбаног садржаја и реке.

Кроз отворени поступак израде урбанистичког плана који генерише интересе, циљ је утицати на ширу планерску заједницу, ускладити стручно знање са неформалним сазнањем и подацима који су укорењени у знању локалне заједнице и остварити дијалог локалних власти, доносиоца одлука, економских актера и појединаца.

Одлуке о изради планова можете преузети ОВДЕ.

Сва питања, сугестије и примедбе везане за пројекат инвеститори и шира јавност могу послати на

e-mail: pdr.jakovicapolje@ivanjica.gov.rs као и на  pdr.senjak@ivanjica.gov.rs

Изграда, реконструкција и санација мале хидроелектране „МОРАВИЦА„

Урбанистички пројекат за изградњу МХЕ Моравица, потврђен  под бр.350-254/16-04 од 29.12.2016. год.

 

Јавни позив за презентацију пројекта: Изграда, реконструкција и санација мале хидроелектране „МОРАВИЦА„

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СКИ ЦЕНТАР “ГОЛИЈА“

Текстуални Део

Графички део

Документација

Презентацију можете погледати кликом на иконицу

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе “Голија” (на територији општине Ивањица)

Текстуални део

Одлука о изради

Оглас ПДР- Јавни увид

Графички део

Записник са састанка

Листа учесника

ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИВАЊИЦА И БУКОВИЦА, делови насељених места Свештица, Бедина варош,  Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево

Текст нацрта

Графички приказ (документ је у winrar формату)