Вести

Расподела ђубрива у Месној заједници Опаљеник

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 87-11/2018-09

22.06.2018. године

Ивањица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Општина Ивањица обавештава физичка лица – носиоце пољопривредних газдинстава из месне заједнице Опаљеник да ће се расподела минералног ђубрива КАН 27 %, добијеног на основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-5102/2018-1 од 31.05.2018. године, вршити дана 25. јуна 2018. године у Опаљенику – код куће Драгана Богдановића, у времену од 10 до 13 часова.

Расподела ће се вршити према списку који је доставила Републичка дирекција за робне резерве, и који је објављен на сајту Општине Ивањица: ivanjica.gov.rs, као и на сајтовима локалних медија који имају могућност да објаве списак.

Носиоци газдинстава из месне заједнице Опаљеник којима је додељено ђубриво и налазе се на списку биће обавештени и телефонским путем о напред поменутом времену и месту преузимања.

На расподелу обавезно понети личну карту.

Општина Ивањица и Асоцијација малинара апелују на носиоце пољопривредних газдинстава из месне заједнице Опаљеник да се уредно одазову на овај позив за расподелу ђубрива. Количина минералног ђубрива која не буде преузета 25. јуна 2018. године у Опаљенику биће складиштена у гаражи ЈКП Комунално Ивањица.

Уједно, Општина Ивањица обавештава физичка лица – носиоце пољопривредних газдинстава из месних заједница Ивањица, Буковица и Прилике, који нису преузели минерално ђубриво а налазе се на списковима које је доставила Републичка дирекција за робне резерве и који су објављени на сајту Општине Ивањица: ivanjica.gov.rs, као и на сајтовима локалних медија који имају могућност да објаве спискове, да минерално ђубриво могу преузети  у гаражи ЈКП Комунално Ивањица, ул. Милинка Кушића, у суботу 23. јуна 2018. године у времену од 8 до 12 часова, као и од 25. до 30. јуна у времену од 8 до 15 часова.

Све додатне информације у вези поделе минералног ђубрива могу се добити у Општинској управи – канцеларија број 17  (телефон 032/515-0326) у времену од 07:30 до 15:30,  као и у Aсоцијацији малинара  –  телефон  066-546-2309.

 

 

О Аутору

Financ