Vesti

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Ivanjica

 Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је на седници Владе 27.априла 2016.године који утврђује обавезу локалних самоуправа да израде и усвоје Локални антикорупцијски план (ЛАП).

Поменутим Антикорупцијским планом предвиђа се јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалних самоуправа Републике Србије.

Агенција за борбу против корупције израдила је Модел  ЛАП-а,и исти је доставила свим локалним самоуправама Републике Србије,заједно са упутствима и препорукама ради израде и усвајања ЛАП-а. Да  би се ЛАП усвојио од стране Скупштине општине Ивањица, Начелник општинске управе Ивањица је образовао посебну радну групу која је сачинила Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Ивањица и исти ставља на јавну расправу која ће се одржати 10. 07.2018. године у 11,00 часова у сали општине Ивањица.

Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Ивањица можете погледати овде.

О Аутору

Financ