Вести

Реконструкција крака магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у дужини од 1130 метара

У току је реализација пројекта „Реконструкција крака магистралног цевовода на потезу Лучка Река-Јавор у дужини од 1130 метара“ чија је вредност 174.000,00 евра . Учешће општине Ивањица је 74.000,00 евра а остатак финансира УНОПС-ЕП. Тренутно се ради на припреми пројектно-техничке документације (вредност 480 000 динара). Према акционом плану крајем новембра предвиђено је расписивање јавне набавке за извођење радова који ће почети у пролеће 2017. године.
У 2016. години канцеларија за ЛЕР је аплицирала код домаћих и страних донатора за недостајућа средства за реализацију пројеката, споводила поступак јавних конкурса за удружења грађана, цркава и верских заједница, лица са инвалидитетом, координирала рад између националних и локалних институција, пружала неопходну помоћ невладином сектору за припрему предлога пројеката (упознавање са прописима и процедурама ), успоставила перманетну сарадњу са међународним организацијама ( Европска комисија, Европски ПРОГРЕС, ГИЗ, УНОПС), пружила неопходну стручну и логистичку помоћ за започињање женског предузетништва. Активно присуствовала едукацијама и радионицама из области доброг управљања, родне равноправности, енрегтске ефикасности , за пројекте инфраструктуре примену и спровођење закона и подзаконских аката, пружила помоћ и информисала привредни сектор о потенцијалним конкурсима.
Сарадња са страним донаторима:
Сарадња са програмом ЕУ ПРОГРЕС
Европски ПРОГРЕС представља највећи развојни програм у Републици Србији (РС) који се усредсређује на одређено подручје, а има за циљ да подржи одрживи развој 34 локалне самоуправе (ЛСУ) на југоистоку и југозападу земље.
Програм се завршава 2017. године.
Средства за реализацију Програма обезбеђују два велика донатора – Европска унија и Влада Швајцарске – заједно са Владом Републике Србије.

О Аутору

Financ