Конкурси и обавештења

У току исплата материјалне подршке за куповину школског прибора

И ове године Црвени крст Ивањица и Центар за социјални рад Ивањица у оквиру активности социјалне делатности су започели са набавком и дистрибуцијом школског прибора за децу породица наших корисника.

Црвени крст ће у оквиру ове активности извршити набавку и дистрибуцију пртеко 60 комплета школског прибора. Средтва за  набавку ових комплета су обеђена из сопствених средстава Црвеног крста Ивањица и буџета општине Ивањица.

 

Центар за социјални рад Ивањица је од 01.08.2016. године започео са пријемом захтева за набавку школског прибора и друге опреме за ученике из породица које користе новчану социјалну помоћ. Ово право предвиђено је Одлуком о остваривању услуга и материјалне подршке у социјалној заштити  из надлежности Општине Ивањица, а средства обезбеђена Одлуком о буџету општине Ивањица за 2016. годину.

Овим видом материјалне подршке за школску 2016/17 годину обухваћено је укупно 49 ученика и три студента. Висина једнократне помоћи за набавку школског прибора по ученику је 5.000,00 динара.

У Центру за социјални рад Ивањица у току је и поступак остваривања права  на једнократну помоћ за набавку огрева. Критеријуми за остваривање овог права су: да је породица корисник новчане социјалне помоћи и да је половина чланова породице радно неспособно. Процењује се да ће овим правом бити обухваћено око 60 породица, а породици којој ово право буде признато исплатиће се износ од 12.000,00 динара како би купили огрев за предстојећу зиму.

О Аутору

Financ