Вести

Забрањена вода за пиће са сеоских водовода Катића и Кушића

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

– ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Датум: 24.04.2018. година

И в а њ и ц а

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ И ГРАЂАНСТВО

Од 18.04.2018. године од стране републичког санитарног инспектора донето је решење о забрани коришћења воде , која се користи за пиће и санитарно хигијенске потребе сеоских водовода Катићи и Кушићи, па вас  с тога молимо да на вашим медијима у виду саопштења/обавештења покријете наредни период следећим текстом:

Поштовани суграђани,

Од стране републичког санитарног инспектора донето је решење о забрани коришћења воде, која се користи за пиће и санитарно хигијенске потребе сеоског водовода Катићи и сеоског водовода Кушићи због санитарно хигијенских и техничких недостатака.

У најкраћем могућем року Општина Ивањица ће преузети све у својим могућностима да отклони све санитарно хигијенске и техничке недостатке у сарадњи са Заводом за јавно здравље Чачак.

С поштовањем,

                                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                                         О П Ш Т И Н Е  И В А Њ И Ц А

                                                                                          Зоран Лазовић

 

О Аутору

Financ