Локална управа

Заменик председника општине

Заменика председника општине, према Статуту општине Ивањица, предлаже кандидат за председника општине и бира се по истом поступку као председник општине.

Заменик председника општине обавља све послове, у случајевима одсуства председника или спречености да обавља ту функцију. Има свој кабинет.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
МОМЧИЛО МИТРОВИЋ – 

Momčilo Mitrović