Vesti Konkursi i obaveštenja

Isporuka kukuruza u Prilikama, Brezovi i Močiocima

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-14/2017-01 20. mart godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se stočari – vlasnici goveda iz mesne zajednice Prilike da će se dana 22. marta 2017. godine u vremenu od 9,30 do 10,30 časova u centru Prilika kod, vršiti isporuka merkantilnog kukuruza doniranog od strane Vlade Republike Srbije.

Obaveštavaju se stočari – vlasnici goveda iz mesne zajednice Brezova da će se dana 22. marta 2017. godine u vremenu od 11,00 do 14,00 časova u centru Katića, vršiti isporuka merkantilnog kukuruza doniranog od strane Vlade Republike Srbije.

Obaveštavaju se stočari – vlasnici goveda iz mesne zajednice Močioci da će se dana 22. marta 2017. godine u vremenu od 11,00 do 14,00 časova u centru Močioca, vršiti isporuka merkantilnog kukuruza doniranog od strane Vlade Republike Srbije.

Vlasnici goveda su u obavezi da prilikom preuzimanja kukuruza dostave potvrdu iz veterinarske stanice o broju grla goveda na svom gazdinstvu.

                                                                                                                      OPŠTINSKA UPRAVA

О Аутору

Financ