Vesti

Raspodela đubriva u Mesnoj zajednici Opaljenik

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 87-11/2018-09

22.06.2018. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

 Opština Ivanjica obaveštava fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Opaljenik da će se raspodela mineralnog đubriva KAN 27 %, dobijenog na osnovu Zaključka Vlade RS 05 Broj: 339-5102/2018-1 od 31.05.2018. godine, vršiti dana 25. juna 2018. godine u Opaljeniku – kod kuće Dragana Bogdanovića, u vremenu od 10 do 13 časova.

Raspodela će se vršiti prema spisku koji je dostavila Republička direkcija za robne rezerve, i koji je objavljen na sajtu Opštine Ivanjica: ivanjica.gov.rs, kao i na sajtovima lokalnih medija koji imaju mogućnost da objave spisak.

Nosioci gazdinstava iz mesne zajednice Opaljenik kojima je dodeljeno đubrivo i nalaze se na spisku biće obavešteni i telefonskim putem o napred pomenutom vremenu i mestu preuzimanja.

Na raspodelu obavezno poneti ličnu kartu.

Opština Ivanjica i Asocijacija malinara apeluju na nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesne zajednice Opaljenik da se uredno odazovu na ovaj poziv za raspodelu đubriva. Količina mineralnog đubriva koja ne bude preuzeta 25. juna 2018. godine u Opaljeniku biće skladištena u garaži JKP Komunalno Ivanjica.

Ujedno, Opština Ivanjica obaveštava fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava iz mesnih zajednica Ivanjica, Bukovica i Prilike, koji nisu preuzeli mineralno đubrivo a nalaze se na spiskovima koje je dostavila Republička direkcija za robne rezerve i koji su objavljeni na sajtu Opštine Ivanjica: ivanjica.gov.rs, kao i na sajtovima lokalnih medija koji imaju mogućnost da objave spiskove, da mineralno đubrivo mogu preuzeti  u garaži JKP Komunalno Ivanjica, ul. Milinka Kušića, u subotu 23. juna 2018. godine u vremenu od 8 do 12 časova, kao i od 25. do 30. juna u vremenu od 8 do 15 časova.

Sve dodatne informacije u vezi podele mineralnog đubriva mogu se dobiti u Opštinskoj upravi – kancelarija broj 17  (telefon 032/515-0326) u vremenu od 07:30 do 15:30,  kao i u Asocijaciji malinara  –  telefon  066-546-2309.

 

 

О Аутору

Financ