Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za potrebe rešavanja stamebnih potreba izbeglica

Na osnovu člana 8. stav 1. Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica broj:031-11/1 od 26. oktobra 2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) i člana 7. stav 1. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 58/11)(u daljem tekstu: Uredba), a u vezi sa članom 7. Pravilnika, članom 19. stav 2. tačka 2) Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 — SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i članom 2. stav 1. tačka 2) Uredbe, Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije, imenovana rešenjem komesara br. 031-11 od 19. oktobra 2022. godine, izmenjenog rešenjem br. 031-11/4 od 20. decembra 2022. godine, rešenjem br. 031- 11/5-2022 od 2. februara 2023. godine i rešenjem br. 031-11/6-22 od 3. marta 2023. godine (u daljem tekstu: Komisija), dana 17. januara 2024. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine
jedne stambene jedinice u opštini Bačka Topola namenjene za rešavanje stambenih
potreba izbeglica

Text Box: 35 m21. Bačka Topola Naselje Bački Sokolac, Ulica Krajiška

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u ____ Žitištu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica _________________________________

| 1. | Žitište | Banatsko Karađorđevo, Bulevar Vojvode Mišića                                            I 42 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dve stambene jedinnce u opštini Nova Crnja namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

1.Nova CrnjaRadojevo, Ulica Ivo Lole Ribara53 ,m2
2.Nova CrnjaRadojevo, Ulica Ivo Lole Ribara53 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u ____ Alibunaru namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica__________________________________

| 1. | Alibunar Vladimirovac, Ulica Lička                                                                                     I 43 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u ____ Velikoj Plani namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica__________________________________

| 1. | Velika Plana [ Krnjevo, Bulevar Oslobođenja 606, stan 4                                              |            33 m2

JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine četiti stambene jedinice u Beloj Crkvi namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

1.Bela CrkvaBanatska Subotica. Svetosavska bb38 m2
2.Bela CrkvaBanatska Subotica, Svetosavska bb38 m2
3.Bela CrkvaBanatska Subotica, Svetosavska bb39 m2
4.Bela CrkvaJovana Popovića34 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine tri stambene jedinice u Vršcu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

1.VršacGudurica. Vinogradarska38.00 m2
2.VršacGudurica, Vinogradarska38,00 m2
3.VršacGudurica. Vinogradarska38,00 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dve stambene jedinice u Ubu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica_______________________________________

1.Ubj Kralja Petra I Oslobodioca 6041 m2
2.UbKralja Petra I Oslobodioca 60, potkrovlje27 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u ____ Kragujevcu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica_________________________________

 1. Kragujevac JBube Vučkovića j 23 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u
Rači namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Rača  
Text Box: | Nikole Nastasovića
Text Box: 42 m2

JAVNI POZIV za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine četiri stambene jedinice u Majdanpku namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

1.MajdanpekDonji Milanovac, Vase Čarapića32 m2
2.MajdanpekDonji Milanovac, Vase Čarapića34 m2
3.MajdanpekDonji Milanovac, Vase Čarapića32 m2
4.MajdanpekDonji Milanovac, Vase Čarapića32 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dve stambene jedinice u Doljevcu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

1.DoljevacStari mlin. Vuka Karadžića53 m2
2.DoljevacStari mlin, Vuka Karadžića54 m2

JAVNI POZIV
za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine jedne stambene jedinice u
Nišu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

G1. rNiš| Pasi Poljana, Čedomira Krstića 1. prilaz’                                                                         17 m2

JAVNI POZIV

za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine tri stambene jedinice u Kladovu namenjene za rešavanje stambenih potreba izbeglica

1.KladovoBrza Palanka, 9. brigade42.00 m2
2.KladovoBrza Palanka. Ive Andrića42.00 m2
3.Kladovo_______Brza Palanka. Ive Andrića__________________________42.00 m2

I Korisnici

Stambene jedinice mogu biti dodeljene u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine izbeglicama koje su status izbeglice stekle u skladu sa Zakonom o izbeglicama, kao i licima kojima je prestao status izbeglice – regulisali su prebivalište u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovima njihovih porodičnih domaćinstava.

II Uslovi za izbor korisnika

 1. da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice. stekli su državljanstvo Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji (navedeni uslov odnosi se obavezno na Podnosioca prijave. kao i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
 2. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe:
 3. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 4. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 6. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 7. da imaju prijavljeno boravište/prebivalište u prethodne dve godine na teritoriji Republike Srbije, pre objavljivanja ovih javnih poziva:
 8. da su do dana podnošenja prijave na javni poziv izmirili obaveze po osnovu zakupa stambene jednice (odnosi se na zakupce stambenih jedinica koje su im od strane jedinice lokalne samouprave dodeljene u zakup, bez mogućnosti kupovine).

III Prijava na javni poziv

Zainteresovana lica dostavljaju popunjen i potpisan obrazac prijave (Obrazac za prijavljivanje može se preuzeti kod poverenika za izbeglice i migracije, kao i na sajtu Komesarijata za izbeglice i migeracije www.kirs.gov.rs (u daljem tekstu: Komesarijat) i sledeće dokaze uz prijavu za sebe i članove porodičnog domaćinstva:

 1. Fotokopiju izbegličke legitimacije/rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
 2. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane lične karte ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);
 3. Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopija podnetog zahteva za prijem u državljanstvo Republike Srbije za sve članove domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 4. Izjavu overenu kod beležnika da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u R Srbiji, državi porekla ili drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi; da od sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u R Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u RS ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe (Obrazac izjave može se preuzeti kod poverenika za izbeglice i migracije, kao i na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs);
 5. Dokaz o prihodima:
 6. Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod Nacionalne službe za zapošljavanje; U slučaju nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva koji nije regnstrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje. potrebno je dostaviti izjavu overenu kod javnog beležnika da je nezaposlen i nema primanja;
 7. Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva — za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod javnog bsležnika da Podnosilac prijave. odnosno član njsgovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 8. Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla). odnosno potvrda nadležne službe. a u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije – izjava overena kod beležnika da lnce ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji, niti zemlji porekla;
 9. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, a ukoliko nisu na školovanju onda je potrebno dostaviti dokaze o prihodima navedene u tački 5) ovog stava (dokazi o prihodima);

Dokaze iz stava 1. tač.1-6 ovog člana (prethodno navedeni) Podnosilac prijave je dužan da podnese (obavezni dokazi).

Pored dokaza iz stava 1. tač.1-6 ovog člana (prethodno navedeni), ukoliko kod Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva postoji nešto od dole navedenog, Podnosilac prijave može dostaviti i sledeće dokaze:

 1. Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva:
 2. za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
 3. za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena kod javnog beležnika;
 4. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 5. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 6. Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja. transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija. teže duševne bolesti. progresivne nervnomišićne bolesti. pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama. sistemske autoimune bolesti. osteomijelitisi. HIV infekcije i sl.) – lekarski nalaz, ne stariji od godinu dana:
 7. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

– potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva; presuda o razvodu braka; ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija js zajednica prestala da traje potrebno je dostaviti dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta i priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod javnog beležnika da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi rodntelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima. a da. u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
 • Potvrdu nadležnog organa da su izmirili obaveze po osnovu zakupa stambene jedinice (odnosi se na zakupce stambenih jedinica koje su im od strane jedinice lokalne samouprave dodeljene u zakup, bez mogućnosti kupovine).

Dokazi iz st. 1. i 3. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u st. 1. i 3. ovog dela, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Komisija. u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o ogpptem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP). po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje. i to: vrši uvid u evidenciju Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice; da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva do sada bili korisnici bilo kojeg vida stambenog zbrinjavanja: pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; vrši proveru imovnog stanja Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva. uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva. uvidom u elektronsku datoteku Republičkog geodetskog zavoda; pribavlja uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva. obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; pribavlja uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 6. ovog dela (prethodni pasus), može pribaviti i sama stranka, ukoliko, shodno članu 103. stav 3. ZUP-a, izričito izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja prijave najavni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

 1. Red prvenstva za dodelu stambenih jedinica

Red prvenstva za dodelu stambenih jedinica utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave ostvari, a prema merilima utvrđenim odredbom člana 6. Uredbe. Ukoliko dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, rangiranje se vrši u skladu sa odredbom člana 8. Uredbe.

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji, preko Komesarijata za izbeglice i migracije.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije, Narodnih heroja br. 4, 11070 Novi Beograd, sa napomenom „Javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme stambene jedinice u ” (obavezno navesti oštinu/grad za koji se podnosi prijava na javni poziv), sa napomenom „NE OTVARATI”.

Krajnji rok za podnošenje prijave na javni poziv je 1. mart 2024. godine

 • Postupak odlučivanja

Nakon razmatranja prispelih prijava. Komisija utvrđuje i objavljuje predlog liste reda prvenstva za izbor korisnika za davanje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine stambenih jedinica (u daljem tekstu: Predlog liste reda prvenstva) na oglasnoj tabli i na sajtu Komesarijata. kao i na oglasnim tablamajedinica lokalne samouprave koje su obuhvaćene ovim javnim pozivima.

Na predlog liste reda prvenstva Podnosilac prijave koji je rangiran na Predlogu liste reda prvenstva može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 dana od dana njegovog oglašavanja. Komisija odlučuje o prigovoru i utvrđuje konačnu listu reda prvenstva koja se objavljuje na isti način kao i Predlog liste reda prvenstva. Na osnovu konačne liste reda prvenstva, Komisija donosi odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica (u daljem tekstu: Odluka) koja se dostavlja licima na koja se odnosi.

Ukoliko Podnosilac prijave ili član. odnosno članovi porodičnog domaćinstva. preminu u periodu od podnošenja prijave na javni poziv do donošenja Odluke. isti neće biti bodovani. U slučaju da premine Podnosilac prijave. Komisija razmatra ostale članove bez obzira da lp imaju ili su imali status izbeglice. Ukoliko do donošenja Odluke Podnosilac prijave prijavi novorođenog člana, odnosno članove domaćinstva Komisija iste razmatra i boduje.

Ukoliko Podnosilac prijave do donošenja Odluke. dostavi dokaze da su on ili neko od članova porodičnog domaćinstva koji su navedeni u Prijavi, nakon podnošenja Prijave, oboleli od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja. Komisija navedeno uzima u obzir prilikom razmatranja i bodovanja Prijava.

Izabrani korisnici se useljavaju v stambene jedinice uslovne za stanovanje,

Na javni poziv se mogu javiti izbeglice i bivše izbeglice bez obzira da li imaju prijavljeno boravište ili prebivalište na teritoriji opštiie/grada u kojoj se nalazi stambena jedinica za koju konkurišu (boravište/prebivalište Podnosioca prijave i članova njphovih porodičnih domaćinstava na teritoriji opštine/grada gde se nalazi neka od stambenih jedinica koje su predmet ovih javnih poziva, nije uslov za prijavu na javni poziv-mogu se prijaviti bez obzira gde na teritoriji Republike Srbije žive).

О Аутору

WEB MASTER