Vesti

Javni poziv za prezenatciju projekta

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

 U skladu sa čl. 60.- 63. Zakona o planiranju i  izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

 

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU PARKINGA 1 I PRISTUPNOG PUTA S1 – SKI CENTAR „GOLIJA“ NA KP. BR. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 i 3444/3, 3454/7, 3445/4 K.O. BRUSNIK, NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

 Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“ na kp. br. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 i 3444/3, 3454/7, 3445/4 K.O. Brusnik, na teritoriji opštine Ivanjica je JP „Skijališta Srbije“, iz Beograda, ul. Milutina Milankovića br. 9., Novi Beograd. Obrađivač urbanističkog projekta je „PLAN urban“ d.o.o. privredno društvo za arhitektonsku delatnost i inženjering Niška Banja, iz Niša, ul. Bulevar Svetoga Cara Konstantina 103.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PARKINGA 1 I PRISTUPNOG PUTA S1 – SKI CENTAR „GOLIJA“ NA KP. BR. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 i 3444/3, 3454/7, 3445/4 K.O. BRUSNIK, NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 07. DO 14. JUNA 2018. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U SALI SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  •  Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“ na kp.br. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4  i  3444/3, 3454/7, 3445/4 K.O. Brusnik, na teritoriji opštine Ivanjica mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar-šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 14.06.2018. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“ na kp.br. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 i 3444/3,  3454/7,  3445/4 K.O. Brusnik, na teritoriji opštine Ivanjica sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dia.
  • U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“ na kp.br. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 i 3444/3, 3454/7, 3445/4 K.O. Brusnik, na teritoriji opštine Ivanjica biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na internet stranici Opštine Ivanjica ivanjica.gov.rs , kao i u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.
  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planove skupštini opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“ na kp.br. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 i 3444/3, 3454/7, 3445/4 K.O. Brusnik, na teritoriji opštine Ivanjica sa Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji koja sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“ na kp.br. 3454/9, 3444/2, 3454/5, 3446/4, 3454/4 i 3444/3, 3454/7,  3445/4 K.O. Brusnik, na teritoriji opštine Ivanjica sa Planom generalne  regulacije turističke celine Vrhovi-Odvraćenica, u slopu Planinskog rizorta Golija, sa detaljnom regulacijom zone dela Odvraćenice ispod vrha Kula (“Opštinski službeni glasnik”,  br.3/13), Planom  detaljne  regulacije za ski centra „Golija“ (“Opštinski službeni glasnik”, br. 5/17) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni  glasnik  RS“,  broj  72/09,  81/09-ispravka,  64/10-odluka  US  RS  ,  24/11,  121/12,  42/13-odluka  US  RS,  50/13-odluka  US  RS,  98/13-odluka  US  RS,  132/14  i  145/14), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz predhodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u svemu u skladu sa Zakonom.

UP PARKING I PRISTUPNI PUT

О Аутору

Financ