Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za prijavu štete od poplava

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 87-1/2023-01

Датум: 22.06.2023. године

И в а њ и ц а

Ј А В Н И   П О З И В

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“ број 112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде Владе РС („Службени гласник РС“ број 50/23 од 19.6.2023. године) и услед проглашења ванредне ситуације на територији општине Ивањица, позивају се сви грађани физичка и правна лица који су претрпели штету на пољопривредним врстама као последица поплаве у мају и јуну 2023. године, да исту пријаве Комисији за евиденцију и процену штете настале након елементарне непогоде предајом пријава на шалтер писарницеОпштинске управе општине Ивањица.

Образац пријаве се може преузети у услужном центру Општинске управе општине Ивањица.

            Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања позива.

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                       Момчило Митровић

О Аутору

WEB MASTER