Aktuelnosti Vesti

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja

Republika Srbija                                                                                    

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

01 broj: 642-3-37/23-01

19.06.2023. godine

            Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 24. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), člana 56.  Statuta opštine Ivanjica (,,Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/19), a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini, 01 broj 642-3/23 od 15.03.2023. godine, i obrazloženog Predloga odluke o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2023. godini, 01 broj 642-3-36/23 od 15.06.2023. godine, predsednik opštine Ivanjica,  kao rukovodilac organa  donosi,

REŠENJE

O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2023. GODINI

I

            Ovim Rešenjem utvrđuje se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 15/22), Program 1201 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA; Aktivnost 0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja; Pozicija 104/0;  Funkc. klas. 830 Usluge emitovanja i štampanja; Ekonomska klasifikacija   454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA, po raspisanom Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Ivanjica ( «Službeni list opštine Ivanjica» br. 15/22)

            Sredstva su pojedinačno odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projektaIznos
1.Radio Javor d.o.o. – IvanjicaRadio Javor„Napredna Ivanjica“1.000.000,00
2.Ivanjički radio d.o.o. – IvanjicaIvanjički radio„Ivanjica na dlanu“950.000,00
3.Novinsko izdavačko društvo „Čačanski glas“ DOONovinsko izdavačko društvo «Čačanski glas» D.O.O.„PRUŽIMO ŠANSU MLADIMA ZA BOLJE SUTRA IVANJICE!“  200.000,00
4.Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  Ivanjicainfo liga„Promocija ženskog preduzetništva u opštini Ivanjica“2.200.000,00
5.Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić,„4N“„Pogled na svet iz ugla  OSI na teritoriji opštine Ivanjica“400.000,00
6.  Privredno društvo «GZS» doo„vestinet“„Golija –potencijal razvoja turizma ivanjičkog kraja“400.000,00
7.RTV Golija D.O.O. IvanjicaTelevizija Golija„Mladi i održivi razvoj u Ivanjici“1.000.000,00
8.IN –MEDIA.NET  Ivan Nikolić pr, Čačak„RINA“„Poljoprivredni proizvodi ivanjičkog kraja posebnog ukusa i kvaliteta“400.000,00
9.IZ mog kraja, Čačak„Iz mog kraja“„Sela prošlosti i budućnosti“200.000,00
10.Filip Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «reflektor» ČačakReflektor„Ivanjica na dlanu“  100.000,00
11.Dragana Đendić  pr Agencija za marketing i promociju MIX PRO AMP, Čačak„AMP PRESS“„Ivanjica- razglednica prirodnih lepota“150.000,00

II

Sredstva nisu odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projekta
 Preduzeće Konzum Lav doo – medij: informativni portalinformativni portal www.infopress.rs„ Pričaću ti o Goliji “
 Preduzeće Konzum Lav doo – medij: televizija LAV PlusTV LAV Plus„aktivan odmor – Ivanjicaturistička oaza zapadne Srbije“
 Ivanjički radio DOO IvanjicaIvanjica  info„Imam nešto važno da ti kažem“
 Društvo za promet i usluge ČA M.T.V. televizija DOO ČačakMoja TV Čačak„Moja Ivanjica – moj grad bez nasilja“
 Radiodifuzno preduzeće «Studio M» Doo ČačakRadio Dženarika„Na putu održivog razvoja – Ivanjica juče, danas, sutra“
 Savez Srba iz regionaLokal info„Održivo stočarstvo za razvoj sela opštine Ivanjica“
 Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO PožegaRadio PožegaIvanjička kulturna inicijativa
 Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA Ariljelokal info„Održiva poljoprivreda za razvoj sela na teritoriji  opštine Ivanjica“
 Preduzeće TV-5 DOO UžiceTelevizija 5 Užice„Sport u Ivanjici“
 Televizija «Telemark» DOOTelevizija Telemark„Ivanjička kulturna pozivnica“
 Udruženje medija i medijskih radnika„ummr“„Pravna sigurnost novinara, kako se odupreti pritisciam i cenzuri“
 Internet group DOO Beograd„telegraf.rs“„Ivanjica milog lica“

III

            Svi učesnici konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, dužni su da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema rešenja, dostave novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima (obrazac – Revidiran budžet projekta) ili obaveštenje da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

IV

Na osnovu ovog Rešenja sa učesnicima Javnog poziva, kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini, navedenim u tački I, biće zaključeni odgovarajući ugovori.

V

            Ovo Rešenje biće objavljeno na veb-sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), Uredbe o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 23/21), člana 8. i 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 15/22), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 3/2023)  i Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/19), Opštinsko veće opštine  Ivanjica raspisalo je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini, koji je objavljen 15. marta  2023. godine na internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs   i dnevnom listu „Srpski telegraf“.

            Javni poziv je bio otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Srpski telegraf“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs. Blagovremeno je prispelo 23 (dvadeset tri ) prijave po raspisanom Javnom pozivu .

Na osnovu člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Predsednik opštine Ivanjica  je Rešenjem, 01 broj 642-3-36/23 od 12.06.2023. godine, obrazovao Komisiju za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini    (u daljem tekstu: Komisija).

 Komisija je na sednici održanoj dana 15.06.2022. godine, u sladu sa članom 11. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), uzela na uvid Zapisnik o ispunjnosti uslova za učešće na konkursu 01 br. 642-3-35/23 od 19.05.2023. koji je sačinila Komisija Odeljenja za LER, investicije i građevinske poslove, dopis Saveta za štampu, dostavljen putem elektronske pošte od 10.05.2023. godine, dopis REM-a broj 830/2023-1 od 16.05.2023. godine, a radi ocenjivanja učesnika konkursa po kriterijuima iz člana 18. Stav 3. Tačka 1. Pravilnika, odnosno da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

Komisija se prilikom ocenjivanja projekata pridržavala kriterijuma za ocenu projekata utvrđenih članom 18. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i odeljka III. Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini.

 Komisija je donela Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem  01 broj: 642-3-36/23 od 15.06.2023. godine  i isti dostavila predsedniku opštine na dalje postupanje, u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), članom 19. i 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17) i Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica  u 2023. godini.

            U skladu sa članom 22. stav 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Komisija je dala obrazloženje za svaki projekat  u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

ObrazloženjeKomisije  da se sredstva dodele navedenim podnosiocima projekata:

 1. Radio Javor d.o.o. – Ivanjica, predloženi projekat Napredna Ivanjica“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tema i svrha projekta su od izuzetnog značaja za informisanje građana lokalne zajednice sa aspekta unapređenja društvenog razvoja, obrazovanja, privrednog razvoja, kulture i očuvanja kulturnog razvoja, socijalna pitanja (nezaposlenost, invalidi, penzioneri itd.), dakle kompletnog javnog života opštine. Ciljevi projekta (opšti i ostali ciljevi ) detaljno su razrađeni i usmereni za informisanje ciljnih grupa u opštini Ivanjica. Komisija smatra da je plan realizacije projektnih aktivnosti usklađen sa ciljevima projekta, rezultati i meritorni indikatori rezultata u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 i 4,  a uspešna realizacija projekta je izvesna zbog stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe, u skladu sa članom 18. tačka 2. alineja 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

Imajući u vidu naveden broj medijskih sadržaja, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći planiran budžet i opravdanost troškova projekta, predlog je da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 1.893.500,00. dinara, već u iznosu od 1.000.000,00 dinara u delu operativnih i personalnih troškova.

 • Ivanjički radio d.o.o. Ivanjica, predloženi projekat „Ivanjica kroz radijsku priču“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tema i svrha projekta su od velikog značaja za informisanje građana lokalne zajednice sa aspekta unapređenja društvenog razvoja,  i stavaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, oblasti obrazovanja i kulture i afirmaciji rada obrazovnih i kulturnih institucija opštine. Komisija posebno naglašava  da je veliki broj medijskih sadržaja ( 400 audio emisija) dovoljan da se navedene teme detaljno razrade. Komisija smatra da je plan realizacije projektnih aktivnosti usklađen sa ciljevima projekta, rezultati i meritorni indikatori rezultata u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 i 4, , a uspešna realizacija projekta je izvesna zbog stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe, u skladu sa članom 18. tačka 2. alineja 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

Imajući u vidu naveden broj medijskih sadržaja, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći planiran budžet i opravdanost troškova projekta, predlog je da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 1.600.000,00. dinara, već u iznosu od 950.000,00 dinara u delu operativnih i personalnih troškova.

 1. Novinsko izdavačko društvo „Čačanski glas“ DOO, predloženi projekat„PRUŽIMO ŠANSU MLADIMA ZA BOLJE SUTRA IVANJICE!“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tema i svrha projekta su inovativni sa aspekta mapiranja problema mladih i unapređenja nivoa informisanosti u cilju zapošljavanja mladih i usklađivanja potrebe privrede za odgovarajućim kadrovima. Takođe, proejkat ukazuje na značaj unapređenja obrazovanja, mere podrške zapošljavanju, uslov života mladih i uticaj na nadležne organe za pospešenje zaposšljavanja i smanjenje ekonomskih migracija mladih. Komisija ističe da je značajan  broj medijskih sadržaja ( 24 novinarska teksta) dovoljan da se navedene teme detaljno razrade, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 , 4 i 5, a uspešna realizacija projekta je izvesna zbog stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe, u skladu sa članom 18. tačka 2. alineja 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

Imajući u vidu naveden broj medijskih sadržaja, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći planiran budžet i opravdanost troškova projekta, predlog je da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 707.070,00. dinara, već u iznosu od 200.000,00 dinara.

 1. Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“  Ivanjica, predloženi projekat „Promocija ženskog preduzetništva u opštini Ivanjica“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tema i svrha projekta su inovativni i od izuzetnog  značaja za informisanje građana lokalne zajednice sa aspekta privrednog razvoja i akcentom na žensko preduzetništvo ( informisanje, afirmacija, aktuelni konkursi institucija i mogućnosti za apliciranje itd.) i stavaranje povoljnijeg privrednog ambijenta za nezaposlena lica i buduće preduzetnice, stručne službe lokalne samouprave i nacionalnih institucija. Komisija smatra da su dobro indentifikovani cilj i ciljne grupe, dati su detaljan opis aktivnosti i plan realizacije projektnih  aktivnosti  u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 i 4, a uspešna realizacija projekta je izvesna zbog stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe, u skladu sa članom 18. tačka 2. alineja 2. kao i zbog stepena organizacionih i upravljačih spososbnosti predlagača, u skladu sa  članom 18. tačka 3. alineja 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

Imajući u vidu naveden broj medijskih sadržaja, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći planiran budžet i opravdanost troškova projekta, predlog je da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 2.890.000,00. dinara, već u iznosu od 2.200.000,00 dinara u delu  personalnih troškova.

 1. Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić, predloženi projekat „Pogled na svet iz ugla  OSI na teritoriji opštine Ivanjica“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu:Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1 i 2 Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim mediskim sadržajima.

Projekat se bavi inkluzijom OSI i osnaživanjem njihovih porodica. Tema projekta je od velikog značaja za ostvarivanje humanizacije društvene zajednice, posebno u najmlađoj starosnoj grupi. Ciljne grupe su precizno definisane, a ciljevi projekta usmereni na podizanje informisanosti o potrebi i značaju inkluzije i podizanju svesti javnosti i obrazovnih institucija (kroz istinsko uključivanje u socijalni život), a u skladu sa namenom  projekta. Potrebe ciljnih grupa su jasno identifikovane i dobro definisane.

Projekat je inovativan, posebno u domenu prevoda priloga na znakovni jezik i ispunjava specifičan kriterijum konkursa – stepen uticaja na informisanje o ljudskim pravima, posebno struktura (OSI) koje su bile na marginama društva i unapređenju pravne i socijalne države. Planirane projektne aktivnosti su jasno i precizno postavljene. Broj i struktura medijskih sadržaja, personalni i tehnički kapaciteti, kao i realizacija velikog broja projekata, garantuju realizaciju i održivost projekta.

U skladu sa članom 18. stav. 1 tačka 4. alineja 2. Pravilnika ceneći budžet i opravdanost troškova projekta predlog je da se projekat ne podrži u zahtevenom iznosu od 480.000,00 dinara već u iznosu od 400,000,00 dinara, u delu personalnih troškova.

 1. Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo Čačak- projektni predlog „Golija –potencijal razvoja turizma ivanjičkog kraja“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu:Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1 i 2 Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Komisija posebno ističe značaj i raznovrsnost medijskih sadržaja o  razvoju turističkih potencijala i infrastrukture kao preduslova ekonomskog razvoja planine Golija i kao doprinos za primarne i sekundarne ciljne grupe i značaj razvoja turističke destinacije  za javno informisanje celokupnog stanovništva opštine Ivanjica i okoline,  u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 i 4, a uspešna realizacija projekta je izvesna zbog stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe, u skladu sa  članom 18. tačka 2. alineja 2. kao i zbog stepena organizacionih i upravljačih spososbnosti predlagača, u skladu sa članom 18. tačka 3. alineja 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

U skladu sa članom 18. stav. 1 tačka 4. alineja 2. Pravilnika ceneći budžet i opravdanost troškova projekta predlog je da se projekat ne podrži u zahtevenom iznosu od 1.500.000,00 dinara već u iznosu od 400,000,00 dinara, u delu personalnih troškova.

 1. RTV Golija D.O.O. Ivanjica, predloženi projekat „Mladi i održivi razvoj u Ivanjici“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tema i svrha projekta su inovativni sa aspekta potreba  mladih u sfveri obrazovanja, interneta, zapošljavanja, seoskog preduzetništva i ostalih sadržaja za mlade u cilju  unapređenja nivoa i kvaliteta informisanosti mladih i usklađivanja potreba sa obrazovnim ustanovama,  predstavnicima privrede i  institucijama sistema za pospešenje zapošljavanja i smanjenje ekonomskih migracija mladih. Komisija smatra da je projektovan   broj medijskih sadržaja ( 6 TV emisija ) dovoljan da se navedene teme detaljno razrade, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 , 4 i 5, a uspešna realizacija projekta je izvesna zbog stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe, u skladu sa članom 18. tačka 2. alineja 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

Imajući u vidu naveden broj medijskih sadržaja, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći planiran budžet i opravdanost troškova projekta, predlog je da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 1.783.600,00 dinara, već u iznosu od 1.000.000,00 dinara u delu operativnih troškova.

 1. IN MEDIA.NET Ivan Nikolić pr, Čačak, predloženi projekat „Poljoprivredni proizvodi ivanjičkog kraja posebnog ukusa i kvaliteta“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Projekat je od izuzetne važnosti za razvoj ekonomskog, poljoprivrednog i turističkog potencijala opštine Ivanjica, u skladu sa članom 18. tačka 1. alineje 3. i 4. Pravilnika. Takođe zastupljen je inovativni element u projektu, kao i novinarsko istraživački pristup u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 5. Pravilnika. Stepen organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta, kao i posedovanje neophodnih resursa za realizaciju projekta u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 3, alineje 1. i 3. Pravilnika su dovoljan razlog za uspešnu realizaciju projekta.

Komisija konstatuje da je budžet predimenzioniran, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika o ekonomskoj opravdanosti predloga budžeta, s toga Komisija predlaže da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 1.200.000,00 dinara već u iznosu od 400.000,00 dinara, u delu personalnih troškova.

 1. IZ mog kraja, Čačak, predloženi projekat „Sela prošlosti i budućnosti“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Projekat je značajan  za razvoj privredno-ekonomskog, poljoprivrednog i turističkog potencijala opštine Ivanjica, jer  na neuobičajen način – kroz multimedijalne sadržaje  i primere sa terena ( 10 video zapisa u formi priloga i 10 tekstova ) afirmiše istoriju, tradiciju života na selu usaglašenu sa prirodom u cilju očuvanja zdravog načina života i potencijala razvoja sela, u skladu sa članom 18. tačka 1. alineje 3. i 4. Pravilnika. Takođe zastupljen je inovativan novinarsko istraživački pristup u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 5. Pravilnika.  Opis aktivnosti i plan realizacije aktivnosti su detaljno razrađeni i garantuju uspešnu realizaciju projekta .

Komisija konstatuje da je budžet predimenzioniran, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika o ekonomskoj opravdanosti predloga budžeta, s toga Komisija predlaže da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 727.500,00 dinara već u iznosu od 200.000,00 dinara, u delu personalnih troškova.

 1. Filip Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «reflektor» Čačak predloženi projekat „Ivanjica na dlanu“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tema i svrha projekta su od značaja za informisanje građana lokalne zajednice, sa aspekta unapređenja javnog života i ekonomskog i društvenog razvoja opštine i stavaranje povoljnijeg ambijenta za kvalitetniji život građana. Komisija smatra da je opis aktivnosti i plan realizacije projektnih aktivnosti usklađen sa ciljevima projekta, rezultati i mernjivi indikatori rezultata, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 i 4, a uspešna realizacija projekta je izvesna zbog stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe, u skladu sa članom 18. tačka 2. alineja 2. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

Imajući u vidu naveden broj medijskih sadržaja, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 2. Pravilnika, ceneći planiran budžet i opravdanost troškova projekta, predlog je da se projekat ne podrži u zahtevanom iznosu od 300.000,00 dinara, već u iznosu od 100.000,00 dinara u delu operativnih i personalnih troškova.

 1. Dragana Đendić  pr Agencija za marketing i promociju MIX PRO AMP, Čačak predloženi projekat „Ivanjica – razglednica prirodnih lepota“ .

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu:Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1 i 2 Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Komisija ističe značaj i raznovrsnost medijskih sadržaja (novinarski tekstovi i video prilozi, uz napomenu da fotografije nisu medijski sadržaj već predstavljaju dopunu novinarskih tekstova) o  razvoju turističkih potencijala i infrastrukture kao preduslova ekonomskog razvoja opštine Ivanjica – prirodno istorijske znamenitosti (Jeremića kuća, Kameni most, selo Kušići, Jerenin Grad, Rimski most…) i turističko-geografskih potencijala ( planina Golija, jezero Okruglica, planina Mučanj…) i doprinos za primarne i sekundarne ciljne grupe i značaj razvoja turističke destinacije  za javno informisanje celokupnog stanovništva opštine Ivanjica i okoline,  u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3 i 4  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa informisanja.

U skladu sa članom 18. stav. 1 tačka 4. alineja 2. Pravilnika ceneći budžet i opravdanost troškova projekta predlog je da se projekat ne podrži u zahtevenom iznosu od 600.000,00 dinara već u iznosu od 150,000,00 dinara, u delu personalnih troškova.

Predlaže  odbijanje sledećih projektnih predloga:

 1. Preduzeće Konzum Lav doo – medij: informativni portal, predloženi projekat „ Pričaću ti o Goliji “.

Navedeni projekat u celini ne ispunjava kriterijume iz člana 18. stav 1. Pravilnika: mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 4, tačka 2. alineja 1. tačka 2. alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe) Pravlnika.

Iz navedenih razloga predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Preduzeće Konzum Lav doo – medij: televizija LAV Plus, predloženi projekat „aktivan odmor – Ivanjicaturistička oaza zapadne Srbije“.

Projekat u celosti ne ispunjavakriterijume  iz člana 18. stav 1. Pravilnika: mere u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja. Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 4, tačka 2. alineja 1. i alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe) i tačka 2. alineja 4. (razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta) Pravilnika. U projektu nisu jasno identifikovani i definisani problemi, ciljne grupe, neadekvatna je usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa, razrađenost i izvodljivost plana realizacije nije na potrebnom nivou – tačka 2. alineja 4. Pravilnika.

            Iz navedenih razloga predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Ivanjički radio DOO Ivanjica, predloženi projekat „Imam nešto važno da ti kažem“.

Iako je tema jako osetljiva podnosilac projekta daje paušalne procene o strukturi stanovništva i stepenu socijalnih potreba OSI. Nedostaje precizan format navedenih multimedijalnih medijskih sadržaja. Cilj projekta je uopšteno definisan i ciljne grupe nisu meritorne. Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 4, tačka 2. alineja 1. i alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe) Pravilnika. Rezultati projekta zamenjeni sa aktivnostima.

Evidentna je greška podnosioca koji u delu budžeta aplicira za sredstva iz Republičkog umesto lokalnog budžeta, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineja 1. (preciznost i razrađenost projekta).Komisija smatra da podnosilac ne raspolaže dovoljnim profesionalnim kapacitetima za realizaciju projekta.

Iz navedenih razloga predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Društvo za promet i usluge ČA M.T.V. televizija DOO Čačak, predloženi projekat „Moja Ivanjica – moj grad bez nasilja“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu:Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tema je aktuelna i od značaja za informisanje građana opštine Ivanjica sa aspekta bezbednosti mladih i rodne ravnopravnosti, ali Komisija smatra da projekat ne može doprineti povećanju nivoa svesti i informisanosti ciljnih grupa u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 4. Pravilnika, kao i uticaja i izvodljivosti sa stanovišta stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljnih grupa, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 2. alineja 2. Pravilnika. Komisija smatra da će se građani opštine Ivanjica o sličnim temama kvalitetnije i detaljnije informisati iz drugih medija, kao i preko drugih relevantnih institucija.

Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Radiodifuzno preduzeće «Studio M» Doo Čačak, predloženi projekat „Na putu održivog razvoja – Ivanjica juče, danas, sutra“.

Projektne aktivnosti u navedenom projektu ne odgovaraju nameni javnog konkursa i ne doprinosi jačanju stručnih kapaciteta medijskih poslenika. Cilj projekta je  uopšten i  Komisija skreće pažnju na ekonomsku opravdanost projekta u odnosu na cilj i rezultat projekta.

Primarne ciljne grupe su oskudno definisane i obrazložene. U specifičnim ciljevima projekta nalazi se da je jedan od ciljeva istinito, pravovremeno i nepristrasno informisanje javnosti, što je suština rada medija te ne može biti projektna aktivnost, , i nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineje 3 i 4 i tačka 2. alineja 1 Pravilnika.

Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Savez Srba iz regiona, predloženi projekat „Srpsko kolo Ivanjica“. Ukupna vrednost projekta 480.000,00, a tražena sredstva 357.000,00.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Projektom je predviđeno objavljivanje serijala tekstova posvećenih životu Srba u regionu i prognanika u Srbiji. Tema projekta je uopštena i preširoko postavljena, kroz istraživanje nije utvrđeno koliko raseljenih lica živi na području opštine Ivanjica, pa se samim tim dovodi u pitanje pravilno definisanje ciljne grupe, i nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineje 3 i 4 Pravilnika. Broj medijskih sadržaja u budžetu i prijavi projekta nije usklađen. Troškovi u budžetu se odnose uglavnom na redovno funkcionisanje, a određene stavke u budžetu su neprihvatljive (poštarina, bankarske provizije, najam prostora, itd.), i nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineje 1 i 2 Pravilnika.

Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO Požega, predloženi projekat „Ivanjička kulturna inicijativa“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Tehnički je projekat dobro izrađen, međutim Komisija smatra da bi bilo neracionalno izdvajati sredstva iz budžeta opštine Ivanjica za informisanje lokalnog stanovništva opštine Ivanjica preko radio Požege o kulturnim manifestacijama u njihovom gradu i nije u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 2. alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe) Pravlnika.

Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA Arilje, predloženi projekat „Održiva poljoprivreda za razvoj sela na teritoriji  opštine Ivanjica“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Ivanjica radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu:Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Iako je tema od značaja za informisanje stanovništva iz ruralnih delova opštine Ivanjica, nepreciznost samih sadržaja i sam mediji (internet strana ) nisu meritorni za informisanje navedenih ciljnih grupa, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 4. Pravilnika, nti su u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 2. alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljnih grupa) Pravilnika.

Komisija smatra da će se građani opštine Ivanjica o sličnim temama kvalitetnije i detaljnije informisati iz drugih medija, kao i preko drugih institucija.

Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Preduzeće TV-5 DOO Užice, predloženi projekat „Sport u Ivanjici“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Priboj radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. i 2. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i merom pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim sadržajima.

Opis teme i svrha projekta su detaljno razrađeni i obrazloženi, a broj medijskih sadržaja (30 – direktni TV prenosi, TV emisije i TV prilozi i objave) usklađen sa značajem projekta i potrebama ciljnih grupa – član 18. stav 1. tačka 1. alineje 3. i 4. Pravilnika. Međutim, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 2. alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljnih grupa) Pravilnika, i da će se građani opštine Ivanjica o sličnim temama kvalitetnije i detaljnije informisati iz drugih nacionalnih i lokalnih medija i preko drugih sredstava javnog informisanja.

Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

 1. Televizija «Telemark» DOO, predloženi projekat „Ivanjička kulturna pozivnica“.

Zbog nepotpune konkursne dokumentacije stručna Komisija za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica nije razmatrala pa samim tim ni podržala projekat.

 1. Udruženje medija i medijskih radnika, predloženi projekat „Pravna sigurnost novinara, kako se odupreti pritisciam i cenzuri“.

Podnosilac projekta u opisu projekta pod temom: Organizacija stručnog skupa sa nazivom „Pravna sigurnost novinara, kako se odupreti pritiscima i cenzuri“, nije ispunio namenu i uslove Konkursa iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u proizvodnji medijskih sadržaja, jer se organizacija stručnog skupa ne smatra medijskim sadržajem, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineje 1, 2 i 3 i tačka 2. alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe) Pravlnika.

 1. Internet group DOO Beograd, predloženi projekat „Promovisanje ekonomskih i ekoloških aktivnosti opštine Ivanjica“.

Navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava iz Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Priboj radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) i u skladu je sa kriterijumima člana 18. stav 1. Pravilnika i to: Merom u kojoj je projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja.

Opis teme i svrha projekta su usklađeni sa značajem i potrebama ciljnih grupa u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 1. alineja 3. Pravilnika. Međutim, u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 2. alineja 2. (stepen uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljnih grupa) Pravilnika, komisija smatra da će se građani opštine Ivanjica o sličnim temama kvalitetnije i detaljnije informisati iz drugih lokalnih medija i preko drugih sredstava javnog informisanja.

Iz navedenih razloga, predlog je da se projekat ne podrži.

Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavlja svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi, u skladu sa članom 25. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

             Shodno članu 26. Pravilnika  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti  upravni spor.

Članom 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja propisano je da odluku (rešenje) o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. Predsednik opštine Ivanjica  je u celosti prihvatio predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem Stručne komisije za ocenu projekata podnetih na konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini,  01 broj 642-3-36/23-01 od 15.06.2023. godine i doneo odluku kao u izreci ovog rešenja.

Pouka o pravnom sredstvu: Ovo Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred  Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

                                                                                                   PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER