Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Likovni konkurs povodom festivala Nušićijada 2023

Organizacioni odbor festivala „Nušićijada“ objavljuje peti po redu Likovni konkurs posredstvom  Doma kulture „Ivanjica“.

Pravo učešća na konkursu imaju likovni i primenjeni umetnici, članovi umetničkih udruženja i studenti umetničkih fakulteta.

Umetnik na konkursu može učestvovati sa najviše dva rada (crtež, slika, grafika). Format nije određen a radovi moraju biti opremljeni za izlaganje. Konkurs je otvoren za izlaganje radova nastalih u protekle dve godine.

Tema je slobodna, a kao inspiracija umetnicima kako bi ostvarili dijalog sa publikom predložen je sledeći Nušićev citat:

„ Mudrost je ljudska često zbir ljudskih ludosti.

Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:

  • Fotografije radova u rezoluciji 300 dpi (naslovljene, sa dimenzijom, tehnikom, godinom nastanka i imenom autora)
  • Umetničku biografiju sa kontaktom umetnika (adresa, broj telefona)

Konkursni materijal treba dostaviti u elektronskoj formi na adresu:

 nusicijadalikonkurs.2023@gmail.com do 4. avgusta 2023. godine.

Izložba će biti selektovana i žirirana do 8. avgusta 2023. godine.

Svi kandidati će o selekciji biti obavešteni do 9. avgusta 2023. godine.

Selektovani umetnici dobijaju pravo učešća na izložbi koja će biti otvorena u Galeriji Doma kulture Ivanjica, u subotu 26. avgusta 2023. u 18.oo časova.

Organizator dodeljuje tri nagrade najuspešnijim radovima po odluci žirija:

  1. Prvonagrađeni umetnik dobija 100 eura u dinarskoj protivvrednosti
  2. Drugonagrađeni umetnik dobija plaćeni vikend u Ivanjici u vreme trajanja festivala
  3. Trećenagrađeni umetnik dobija samostalnu izložbu u Galeriji Doma kulture Ivanjica u kalendarskoj 2024. godini

Autori snose troškove slanja radova. Organizator se obavezuje da medijski promoviše izložbu, organizuje otvaranje i štampa katalog koji dobijaju svi učesnici. Organizator ne prihvata odgovornost eventualnih oštećenja radova pri transportu. Radovi će autorima biti vraćeni poštom najkasnije 30 dana nakon završetka izložbe.

Za  dodatne informacije: nusicijadalikonkurs.2023@gmail.com ili na tel: 032/661-087

О Аутору

WEB MASTER