Aktuelnosti

Konačna rang lista krajnjih korisnika

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije 

Broj: 400-39/2021-01

Datum: 05.11.2021. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 21. i 27.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021), odeljka IX. Javnog poziva  za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova  na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini,  Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

KONAČNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA

  • mera 1 zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.
Redni broj prijaveIme i prezime  podnosioca prijaveUkupan broj bodova
17Jugoslav Vujašević25
66Dragutin Stamenić24,5
56Dragojla Tutunović24,5
64Božo Milovanović24
26Milorad Bradić23,5
65Vladeta Vidić23,5
      4      Vesna Lončar23,5
    3      Milutin Tomašević22
41Stojislava Vasilijević21
68Milan Kovačević21
        8Veselin Laketić21
10Danica Novaković21
35Srđan Punišić21
36Milovan Racić21
20Zoran Mojsilović20
37Selimir Peruničić20
39Ljiljana Mićić20
44Vesna Milošević20
45Vidan Milinković20
58Vučić Avramović20
59Dragan Raković20
      6Siniša Lišanin19
    11Duško Spasović19
51Marina Popović19
34Radojica Madžarević18,5
        1Radoljub Milinković18
24Milka Zarić18
53Dragoslav Mićić18
43Vladan Jakić17,5
18Milić Mitrović17,5
21Ljubomir Kurčubić17
      2Radenko Nikolić16
    7Momir Leković16
12Arsenije Zarić16
16Jelena Zučković16
19Biljana Jovančić16
23Stanimirka Spasović16
27Radovan Novović16
28Zorica Čakarević16
32Mara Parezanović16
38Milenko Jovičić16
49Dušica Dimitrijević16
52Mila Stanković16
55Milomir Radivojević16
67Miroslav Rajković16
69Dragoljub Luković16
63Zorka Đorđević16
15Zorica Prinčevac16
        9        Miloš Stamenić15
31Ninoslav Radivojević11
29Vaso Marković8

Mera 2. zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na stambenim zgradama, sa pratećim građevinskim radovima;

Redni broj prijavePodnosilac prijaveRazlog odbijanja prijave
71Stambena zajednica – ulica Cvetka Zečevića br. 6Naknadnim uvidom u evidenciju koju poseduje Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Ivanjica, utvrđeno je da većina vlasnika stanova nema izmirene poreske obaveze.
Neispravna i nepotpuna dokumentacija:
Redni brojIme i prezime podnosioca prijaveRazlog odbijanja prijave
40Zlatko Zarić  Nije vlasnik objekta ( poklonio nepokretnost)
46Miloš BradićPodnosilac prijave nije prijavljen na sdresi objekta za koji se podnosi prijava
5Radiša PalibrkNepotpuna dokumentacija
14Zoran ObradovićNije vlasnik objekta ( poklonio nepokretnost)
25Rade BugarčićNeispunjava uslove poziva
33Spomena VelisavljevićNepotpuna dokumentacija
42Dragoslav MarkovićNepotpuna dokumentacija
50Mika MojovićNepotpuna dokumentacija
57Dragan GromovićNepotpuna dokumentacija
60Mirjana MiloradovićNepotpuna dokumentacija
61Milan FilipovićNepotpuna dokumentacija
73Jovan BakovićNepotpuna dokumentacija
70Milica LukovićNeizmirene poreske obaveze
13Ljiljana  ŠljivićNeizmirene poreske obaveze
22Gordana ČojbašićNeizmirene poreske obaveze
47Radoslav JovanovićNeizmirene poreske obaveze
54Miroslav StefanovićNeizmirene poreske obaveze
62Milan AvramovićČlanovi domaćinstva nemaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat
30Milka PunišićNeizmirene poreske obaveze
48Jordan JankovićNije poreski obveznik
72Nenad ŽivanovićTerenskih obilaskom utvrđeno je da objekat neispunjava ulove iz javnog poziva.

               Na preliminarnu listu krajnih korisnika bio je jedan prigovor. Po prigovoru Komisija za realizaciju mera energetske sanacije blagovremeno donela rešenje kojim je prigovor odbila kao neosnovan.  

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija je sačinjavala zapisnik u dva primerka, pri čemu su jedan ostavljali  podnosiocu prijave, a jedan su zadržavali članovi  Komisije. U zapisniku Komisija je potvrđivala da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

Na osnovu zapisnika  komisija je sačinila konačnu listu krajnjih korisnika.

Konačnu Listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na konačnu rang listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

 PREDSEDNIK KOMISIJE

__________________________

                                                                                                                     Ivan Mojsilović

О Аутору

Financ