Vesti Konkursi i obaveštenja

Konačna rang lista za realizaciju mere energetske sanacije-solarni paneli

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Komisija za realizaciju mere energetske sanacije-solarni paneli

Broj: 400-30-9/2022-01

Datum: 7.9.2022. godine

I V A NJ I C A

              Na osnovu člana 27.  stav 10.  Pravilnika o sufinansiranju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 14/21), odeljka X. Javnog  poziva za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama  na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini,  Komisija za realizaciju mere energetske sanacije – solarni paneli objavljuje

KONAČNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA

                         Predmet finansiranja obuhvata:

  • nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta do i jednako 6 kW;
  • nabavku invertora, pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;
  • ugradnju solarnih panela, invertora pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;
  • izradu neophodne tehničke dokumentacije, izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela, invertora i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.
Redni broj prijaveIme i prezime  podnosioca prijaveUkupan broj bodova
2Milovan Jakovljević100
3Ilija Luković90
5Milorad Nešković80
6Mladomir Jovanović80
4Milan Vidić67,5

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca prijave komisija je sačinila zapisnik u dva primerka, pri čemu su jedan ostavljali  podnosiocu prijave, a jedan su zadržavali članovi  Komisije. U zapisniku Komisija je potvrđivala da li su podaci iz prijavnog obrasca i celokupne podnete dokumentacije građana istiniti.

Na osnovu zapisnika  Komisija je sačinila konačnu listu krajnjih korisnika.

Konačnu listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na konačnu rang listu podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Opštinskom veću u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne rang liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Opštinsko veće  je dužno da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mere energetske sanacije čiji je sastavni deo konačna lista krajnjih korisnika, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

 PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                             Ivan Mojsilović

О Аутору

WEB MASTER