Vesti Konkursi i obaveštenja

Lista vrednovanja i rangiranja -oblast društvena briga o deci i mladima

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 400-23/2019-01

Датум: 16.07.2019. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 12. и 13. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса  (Сл. лист општина Ивањица бр. 1/2019), Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава за финансирање пројеката удружења  објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ – област друштвена брига о деци и младима

Редни број Назив удружења Назив пројекта Предложени  износ средстава за финансирање из буџета општине Ивањица Износ средстава којима ће се суфинансирати пројекат од стране удружења Просечан број бодова
  «Центар за радно ангажовање Ивањица“ „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Ивањици“ 1.199.964,00 138.000,00 66
  Удружење добровољних давалаца крви Ивањица «Учешће и организација добровољних давалаца крви» 00,00 00,00  
  Удружење за информисање, развој културе и демократије «Јавор Инфо Ивањица» »Млади – будућност Ивањице» 00,00 00,00

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова или који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Ивањица.

На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, огласној табли општине  Ивањица  и на порталу е-Управа.

О Аутору

Financ