Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o konkursima u poljoprivredi

 Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-službeno/2018-01

25.06.2018. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisala je:

  • Konkurs za subvencionisanje nabavke opreme za pčelarstvo. Konkurs je otvoren od 25.06.2018. godine i traje do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 1.430.000,00 dinara, a najkasnije do 20. jula 2018. godine
  • Konkurs za subvencionisanje nabavke opreme za mužu – muzilica. Konkurs je otvoren od 25.06.2018. godine i traje do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 600.000,00 dinara, a najkasnije do 20. jula 2018. godine, i
  • Konkurs za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla ovaca. Konkurs je otvoren od 25.06.2018. godine i traje do 09. jula 2018. godine, ili do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 10.500.000,00 dinara.

Sve informacije u vezi raspisanih konkursa mogu se dobiti lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica, putem telefona 032/515-0326,  na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, i sajtovima lokalnih medija.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za opremu za pčelarstvo 2018. godina

Konkurs ovce 2018

Izjava za članove domaćinstva

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za ovce 2018. godina

Zahtev za isplatu podsticaja za ovce 2018. godina

Konkurs – muzilice 2018. doc

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za muzilice 2018. godina

Konkurs – oprema za pčelarstvo 2018. doc

 

 

О Аутору

Financ