Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o konkursima u poljoprivredi

 Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-службено/2018-01

25.06.2018. године

Ивањица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска управа општине Ивањица расписала је:

  • Конкурс за субвенционисање набавке опреме за пчеларство. Конкурс је отворен од 25.06.2018. године и траје до утрошка средстава намењених за ове сврхе у износу од 1.430.000,00 динара, а најкасније до 20. јула 2018. године
  • Конкурс за субвенционисање набавке опреме за мужу – музилица. Конкурс је отворен од 25.06.2018. године и траје до утрошка средстава намењених за ове сврхе у износу од 600.000,00 динара, а најкасније до 20. јула 2018. године, и
  • Конкурс за субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла оваца. Конкурс је отворен од 25.06.2018. године и траје до 09. јула 2018. године, или до утрошка средстава намењених за ове сврхе у износу од 10.500.000,00 динара.

Све информације у вези расписаних конкурса могу се добити лично у канцеларији број 17 Општинске управе општине Ивањица, путем телефона 032/515-0326,  на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, и сајтовима локалних медија.

Захтев за остваривање права на подстицаје за опрему за пчеларство 2018. година

Конкурс овце 2018

Изјава за чланове домаћинства

Захтев за остваривање права на подстицаје за овце 2018. година

Захтев за исплату подстицаја за овце 2018. година

Конкурс – музилице 2018. doc

Захтев за остваривање права на подстицаје за музилице 2018. година

Конкурс – опрема за пчеларство 2018. doc

 

 

О Аутору

Financ