Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o primeni i sporvođenju Odluke Ustavnog suda Republike Srbije

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za privredu i

društvene delatnosti

Broj: 553-sl/2024-03

Datum: 28.02.2024. god.

I v a nj i c a

Obaveštenje o primeni i sprovođenju Odluke Ustavnog suda Republike  Srbije br. IUz-60/2021

Odlukom Ustavnog suda br. IUz-60/2021 od 14. februara 2024. godine („Službeni glasnik RS“, broj 11/24) utvrđeno je da odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21,130/21, 43/23-US i 62/23) u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili“ i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“, nije u saglasnosti sa Ustavom.

Objavljivanjem Odluke Ustavnog Suda Srbije IUz-60/2021, 14. februara 2024. godine, prestao je da važi član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i sada glasi: „ Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“ Imajući u vidu rešenje Ustavnog suda o pokretanju postupka za utvrđivanje neustavnosti navedene odredbe zakona broj: IUz-60/2021 od 5. juna 2023. godine iz čijeg obrazloženja se može utvrditi da je datum podnete inicijative za pokretanje postupka 19. april 2021. godine, korisnici prava kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno.

Rok za podnošenje navedenog zahteva je šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda.

Kako je odluka objavljena 14. februara 2024. godine, to rok za podnošenje zahteva za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) ističe 14. avgusta 2024. godine.

Zahtevi se mogu podneti u Opštinskoj upravi Ivanjica, kancelarija br. 14.

Opštinska uprava će postupajući po osnovanim zahtevima izvršiti izmenu rešenja i uneti ih u Informacioni sistem za isplatu prava i dostaviti korisniku.

                                                                                    OPŠTINSKA UPRAVA IVANJICA

О Аутору

WEB MASTER