Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca na teritoriji opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za poljoprivredu i

zaštitu životne sredine

Broj: 320-službeno /19-09

06.09.2019 godine

I v a nj i c a

OBAVEŠTENJE

O SUZBIJANJU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

IVANJICA-MORAVIČKI OKRUG

Obaveštavamo vas da će u četvrtak , 12.09.2019.  godine, ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće  VISAN d.o.o. iz Beograda Zemun, Jerneja Kopitara bb, početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Ivanjica,  u skladu sa Ugovorom br. 404-02-51/2019-02/11 od 06.05.2019. godine.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h.

Planirano je da radovi traju 2 dana.

Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca  LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

Kordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred lokalne samouprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u cilju sprovođenja Programa  suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije-Centralna Srbija za 2019. godinu  sprovelo dve javne nabavke i zaključilo ugovore sa izabranim Dobavljačima i to: za usluge nadzora i monitoringa  stručne kuće za sprovođenje programa za suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije- Centralna Srbija za 2019. godinu sa dobavljačem  ,,Veterinarski specijalistički institut Kraljevo“,  Žička 34, Kraljevo,  kao nosilac posla sa partnerima i za usluge aplikacije preparata za sprovođenje programa suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije –Centralna Srbija  za 2019. godinu sa dobavljačem  ,,EKO-dez“ , doo, Vukasovićeva br 55/9, Beograd, kao nosilac posla sa partnerima.

                                          ODELJENJE ZA POLJOPRIVREDU

О Аутору

Financ