Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje za građane

    Opština Ivanjica, JP „Srbija gas“ i „Promont-group“ obaveštavaju građane da je na području teritorije opštine Ivanjica došlo do punjenja cevovoda gasom i da je sistem pod pritiskom gasa.

     Mole se građani i javna preduzeća da ne vrše nikakve iskope blizu koridora gasnih instalacija, kako ne bi došlo do oštećenja cevovoda.

     U slučaju potrebe za nekom vrstom iskopa potrebno je kontaktirati Vladimira Radonjića, predstavnika JP ,,Srbijagas“-a u Ivanjici na telefon 064/888-35-74 ili putem e-maila: vladeradonjic@gmail.com

Takođe mole se građani koji su gasne instalacije doveli do objekta, da ne diraju ventile koji se nalaze na cevovodu i ne oštete iste.

Ukoliko dođe do oštećenja gasnih instalacija, izvođač koji je izazvao oštećenje snosi sve troškove popravke na oštećenjim instalacijama.

О Аутору

Financ