Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka dodeli jednokratne novčane pomoći porodicama učenika prvog razreda osnovne škole

 R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za budžet i finansije

Broj:06-50/2018

Ivanjica

PREDMET: Obaveštenje

Na osnovu Odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći porodicama učenika prvog razreda osnovne škole („Službeni list opštine Ivanjice“ broj 11/2018), koju je donela Skupština opštine Ivanjica na sednici održanoj 28. 12. 2018. godine, svim porodicama sa teritorije opštine Ivanjica, čija deca su pošla u prvi razred osnovne škole uplaćeno je danas po 5.000,00 dinara jednoktarne pomoći iz budžeta opštine Ivanjica.

S poštovanjem,

RUKOVODILAC ODELJENJA

                                                                                                          Slobodan Popović

О Аутору

Financ