Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o raspodeli sredstava za projekte medijskog informisanja

Republika Srbija                                                                                    

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01 broj: 642-4-51/2019

12.09.2019. godine

            Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 24. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), člana 56.i 60. i 61.  Statuta opštine Ivanjica (,,Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/19), a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019. godini, 01 broj 642-4/19 od 15.05.2019. godine, i obrazloženog Predloga odluke o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini, 01 broj 642-4-50/19 od 09.09.2019. godine, predsednik opštine Ivanjica,  kao rukovodilac organa, uz saglasnost Opštinskog veća sa sednice održane 12.09.2019. godine 01 broj 06-25/2019 donosi,

REŠENJE

O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2019. GODINI

I

            Ovim Rešenjem utvrđuje se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 11/18), po raspisanom Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 6.500.000,00 dinara.

            Sredstva su pojedinačno odobrena za sledeće projekte:

R.b. Podnosilac projekta Medij Naziv projekta Iznos
1. TV Galaksija – Čačak TV Galaksija „Ivanjica priča“ 200.000,00
2. Radio Javor d.o.o. – Ivanjica Radio Javor „Vesti opštine Ivanjica“ 800.000,00
3. Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica Ivanjički radio  „Ivanjica kroz radijske vesti“ 1.000.000,00
4. Radiodifuzno preduzeće “Studio M“ d.o.o. – Čačak Radio Dženarika „Ivanjica juče, danas sutra“, 200.000,00
5. Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  Ivanjica Infoliga „Info liga za Ivanjičane“   1.200.000,00
6. Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić, „PZS“ „Život invalida u ruralnom delu opštine Ivanjica“ 300.000,00
7.    Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo Čačak Glas Zapadne Srbije „Ivanjica danas“ 700.000,00
8. RTV Golija D.O.O. Ivanjica RTV Golija „Zapisi iz kraja  (kultura i očuvanja kulturnog nasleđa) 2.100.000,00

II

Sredstva nisu odobrena za sledeće projekte:

R.b. Podnosilac projekta Medij Naziv projekta
  Udruženje „Eko zadruga“, Atenica, Čačak EKOZADRUGA.RS „Eko poljoprivrednici“
  Dnevnik akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad, Novi Sad DOBRO JUTRO „Život i lekovito bilje“
  Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije „Javor Info Ivanjica“, Ivanjica JAVORPRESS.RS „JAVORPRESS“
  ZORAN ĐUROVIĆ PR STUDIO ZA PROIZVODNJU I EMITOVANJE TV PROGRAMA ZOOM UŽICE, Užice ZOOMUE «ZOOMUE INFO“
  NOVOSTIDANA.RS DOO Niš-Palilula, Niš NOVOSTI DANA „Turizam i ugostiteljstvo kao lek u opštini Ivanjica“
  ŽELJKO DULANOVIĆ PR IZDAVANJE NOVINA INFO AGRAR NOVA VAROŠ, Nova Varoš WWW.INFOAGRAR.RS „Ivanjičkim selima u pohode“
  DUŠKO VUČETIĆ PR VIDEO PRODUKCIJA BIG MEDIA ARILJE, Arilje LOKAL INFO „Održivo stočarstvo za razvoj sela u opštini Ivanjica“
  Sindikat novinara Srbije, Beograd SINOS „Uloga lokalnih medija u jačanju ljudskih prava“
  Društvo sa ograničenom odgovornošću Reorganizacija Niš, Niš NOVOSTI DANA „Da rode ne zaobilaze Ivanjicu“
  Radio difuzno preduzeće studio M doo Čačak, Čačak DŽENARIKA „U ivanjičkom ataru“
  Preduzeće za proizvodnju i promet računarske opreme “Direct Link” doo Beograd (Stari grad), Beograd-Stari grad Časopis za lokalnu samoupravu „Naše mesto“ „Naše mesto: Opština Ivanjica“
  Televizija Telemark doo Čačak Sinđelićeva bb, Čačak REGIONALNEVESTI.NET „Imamo pravo da znamo ivanjičke aktuelnosti u fokusu građana“
  Preduzeće za proizvodnju i promet DIRECT LINK doo Beograd (Stari grad), Beograd, Stari grad Internet portal za lokalnu samoupravu „Naše mesto“ „Eko Ivanjica“
  Preduzeće KONZUM LAV doo Užice, Užice Informativni portal www.infopress.rs „Ivanjica na dlanu“ 
  Preduzeće KONZUM LAV doo Užice, Užice TV Lav „Održiva poljoprivreda – održiva sela opštine Ivanjica“
  Filip Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Reflektor» Čačak «reflektor» „Poseti Ivanjicu“
  Danilo Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Muls medija» Čačak Media portal „Ivanjica na dlanu“
    Preduzeće za izdavačku delatnost Radio i televiziju Melos DOO Kraljevo RTV Melos Ivanjica u „Hronici  Zapadne Srbije“
  Marina Trnčić PR veb portali PRESSLIDER PRESSLIDER „Zvuci zavičaja“
  Miloš Lukić PR Novinska agencija MNA Čačak Novinska agencija MNA „Za čistiju Ivanjicu“
  Željko Božović PR Proizvodnja audio vizuelnih proizvoda WDT TV Studenica online „Od izvora Studenice“
  Udruženje «Iz mog kraja» Čačak Iz mog kraja „Ivanjičko blago“
  IN –MEDIA.NET   „rina“ „Ekspres vesti iz Ivanjice“
  Agencija «Zvuci galaksije» Čačak TV «Galaksija 32» „Agroimpuls Ivanjica“
  Ivanjički radio DOO Ivanjica Ivanjica info „U sportu i staro i mlado“
  Ozon media DOO Portal ozon press „Mladi Ivanjice i psihoaktivne supstance“

III

            Na osnovu ovog Rešenja sa učesnicima Javnog poziva, kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjicaa u 2019. godini, navedenim u tački I, biće zaključeni odgovarajući ugovori.

IV

            Ovo Rešenje biće objavljeno na veb-sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 11/18), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00080/2019-01/2 od 22.04.2019. godine i Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/19), Opštinsko veće opštine  Ivanjica raspisalo je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019. godini, koji je objavljen 15. maja 2019. godine na internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs   i dnevnom listu „Alo“.

            Javni poziv je bio otvoren 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu ,,Alo“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs .Blagovremeno je prispelo 34 (trideset i četiri) prijave po raspisanom Javnom pozivu.

Na osnovu člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Predsednik opštine Ivanjica  je Rešenjem, 01 broj 642-4/19 od 06.09.2019. godine, obrazovao Komisiju za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019. godini    (u daljem tekstu: Komisija).

 Komisija je dana 09.09.2019. godine izvršila ocenu projekata podnetih povodom raspisanog Javnog poziva i donela Predlog odluke o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019. godini i isti dostavila predsedniku opštine na dalje postupanje, u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), članom 19. i 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17) i Javnim pozivom.

            Komisija se prilikom ocenjivanja projekata pridržavala kriterijuma za ocenu utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i navedenim Javnim pozivom, i  predložila sledeće:

      Komisija je predložila da se sredstva dodele:

 1. TV Galaksija – Čačak – predloženi projekat „Ivanjica priča“, tema ih izdvaja od drugih, projektni predlog kvalitetno izrađen, ciljna grupa identifikovana. Komisija predlaže da im se dodeli revidirani  budžet u iznosu od 200.000, 00 dinara.
 • Radio Javor d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Vesti opštine Ivanjica“  polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma, Komisija smatra da bi projekat trebalo podržati sa sredstvima u iznosu od 800.000,00 dinara.
 • Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Ivanjica kroz radijske vesti“  polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma Komisija smatra da projekat može biti održiv i predlaže raspodelu  sredstva u  iznosu od 1.000.000,00 dinara.
 • Radiodifuzno preduzeće “Studio M“ d.o.o. – Čačak – Radio Dženarika – predloženi projekat „Ivanjica juče, danas sutra“, obzirom na javni interes stanovništva iz ruralnih delova opštine Ivanjice,   Komisija predlaže da im se dodele revidirana sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara.
 • Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  Ivanjica – Projektni predlog „Info liga za Ivanjičane“  cilj projekta dobro postavljen, primarne i sekundarne ciljne grupe identifikovane, budžet projekta predemenzioniran u odnosu na broj medijskih sadržaja, Komisija smatra da  projekat treba podržati sa revidiranim budžetom u iznosu od 1.200.000,00 dinara.
 • Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić, tema je aktuelna i izdvaja se od drugih aplikanata i značajna je za inkluziju osoba sa invaliditetom što je razlog da Komisija prihvati predloženi projekat  i predlaži finansiranje u iznosu od 300.000,00
 •  Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo Čačak- projektni predlog „Ivanjica danas“ tema projekta je aktuelna i postoji javni interes da se predlog projekta prihvati. Komisija predlaže da se dodele sredstva u iznosu od 700.000,00 dinara.
 • RTV Golija D.O.O. Ivanjica, projekat „Zapisi iz kraja (kultura i očuvanja kulturnog nasleđa) tema projekta je prihvatljiva za opštinu Ivanjica. Prilikom donošenja odluke Komisija je zauzela stav da najveći deo sredstava treba dodeliti projektima medija iz lokalne sredine, a ovaj projekat je  zadovolja kriterijume, pa iz tog razloga Komisija predlaže da se dodele sredstva u iznosu od  2.100.000,00 dinara.

Predlaže  odbijanje sledećih projektnih predloga:

 1. Sindikat novinara Srbije, projekat  „Uloga lokalnih medija u jačanju ljudskih prava“ – tema projekta je uopštena, u opisu projekta iznete su opšte poznate informacije. Komisija smatra da ovaj projekat nema interes za građane Ivanjica i zbog toga predlaže da mu se ne dodele sredstva.
 • Dnevnik akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad, projekat „Život i lekovito bilje“ Komisija zaključila da ovaj projekat nema javni interes za građane opštine Ivanjica, pa iz tih razloga predlaže da mu se ne dodele sredstva.
 • Danilo Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Muls medija» Čačak , projekat „Ivanjica na dlanu“ projekat je nepotpun, nepotpun napisan, bez jasno definisanih ciljeva projekta. Opisan je svakodnevni informativni rad.
 • Udruženje „Eko zadruga“, projekat „Eko poljoprivrednici“ – tema je aktuelna ali obzirom da se lokalni mediji kroz redovan program bave ovom temom Komisija ne preporučuje da ovaj projekat bude finansiran  iz opštinskog budžeta.
 • Filip Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Reflektor» Čačak, proejkat „Poseti Ivanjicu“   nejasna prijava i nerazrađen projekat i Komisija predlaže da se finansijski ne podrži.
 • Radiodifuzno preduzeće «Studio M» Doo Čačak, projekat „U ivanjičkom ataru“ tema je aktuelna,  ali Komisija smatra da se  ovom temom lokalni mediji bolje bave.
 • Preduzeće za izdavačku delatnost Radio i televiziju Melos DOO Kraljevo, projekat „Ivanjica u „Hronici  Zapadne Srbije“ –  projekat nema jasno definisanu temu , a informativnim sadržajima se bave lokalni mediji pa Komisija smatra da ne postoji javni interes za korišćenje sredstva iz opštinskog budžeta.
 • Marina Trnčić PR veb portali PRESSLIDER projekat „Zvuci zavičaja“ – po mišljenju Komisije tema projekta nedefinisana, a sadržaj koji je naveden bave se lokalni mediji, pa shodno tome smatra da ne treba da se podrži.
 • Novosti dana RS DOO Niš-Medijana, projekat „Turizam i ugostiteljstvo kao lek za nezaposlenost i siromaštvo u opštini Ivanjica“ tema ovog projekta je realizovana u prethodnom periodu pa Komisija ne preporučuje da se podrži sredstvima iz opštinskog budžeta.
 1. Preduzeće Konzum Lav DOO, projekat „Održiva poljoprivreda – održiva sela opštine Ivanjica“ – tema projekta aktuelna ali mediji nije dovoljno pokriven signalom na teritoriji opštine Ivanjica, pa iz tih razloga Komisija ne predlaže za finansiranje.
 1. Preduzeće Konzum Lav DOO, projekat „Ivanjica na dlanu“  – tema projekta uopštena tako da Komisija nije prepoznala javni interes te predlaže da se podnosiocu projekta ne dodele sredstva za realizaciju projekta.
 1. Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije «Javor Info Ivanjica» projekat „Javorpress“, tema potpuno nedefinisana, nerazrađen projekat bez jasnih ciljeva i potreba lokalnog stanovništva.
 1. Televizija «Telemark» DOO, projekat „Imamo pravo da znamo ivanjičke aktuelnosti u fokusu građana“ ključni razlog za odbijanje projekta je nedovoljna pokrivenost tv signalom u opštini Ivanjica.
 1. Preduzeće za proizvodnju i promet računarske opreme Direct Link. DOO Beograd, projekat „Naše mesto Ivanjica“ turističkim potencijalom opštine Ivanjica bave se više medija u Ivanjici pa Komisija smatra da ne postoji javni interes građana Ivanjice za finansiranje iz budžeta .
 1. Preduzeće za proizvodnju i promet računarske opreme Direct Link. DOO Beograd, projekat „Eko Ivanjica“- obzirom na to da će se medijski sadržaji objavljivati na internet portalu, Komisija smatra da je stanovnicima opštine Ivanjice nedovljno poznat isti, pa iz tih razloga ne predlaže finansiranje iz opštinskog budžeta.
 1. Miloš Lukić PR Novinska agencija MNA Čačak , projekat „Za čistiju Ivanjicu“ tema aktuelna ali se lokalni mediji  kroz svoje specijalne emisije i redovni program bave temom, Komisija predlaže da se projektni predlog ne podrži.
 1. DOO REORGANIZACIJA NIŠ, projekat „Da rode ne zaobilaze Ivanjicu“ – tema je značajna sa stanovništva demografije cele Republike Srbije i opštine Ivanjica, ali Komisija je uverenja da lokalni mediji mogu mnogo konkretnije da se bave ovom temom. Zbog toga Komisija predlaže da se ne dodele sredstva.
 1. Zoran Đurović PR Studio za proizvodnju i emitovanje tv programa ZOOM Užice, projekat «ZOOMUE INFO“ – nema jasno definisanu temu , ovakvim sadržajima se sasvim dovoljno bave lokalni ivanjički mediji u okviru svojih informativnih emisija, Komisija smatra da ne postoji javni interes za korišćenje sredstava iz opštinskog budžeta.
 1. Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA Arilje, projekat„Održivo stočarstvo za razvoj sela u opštini Ivanjica“ po mišljenju Komisije projekat nedovoljno razrađen,  a sadržajem koji je naveden u opisu bave se lokalni mediji kroz dnevno informisanje iz tih razloga komisija predlaže da se navedeni projekat ne podrži.
 • Željko Božović PR Proizvodnja audio vizuelnih proizvoda WDT TV, projekat „Od izvora Studenice“ – nedovoljno razrađen projekat sa nedovoljno informacija o problemima ciljne grupe, Komisija ne predlaže finansiranje istog.
 • Udruženje «Iz mog kraja» Čačak, projekat „Ivanjičko blago“ obzirom na to da će se medijski sadržaji objavljivati na internet portalu, Komisija smatra da je stanovnicima opštine Ivanjice nedovljno poznat isti, pa iz tih razloga ne predlaže finansiranje iz opštinskog budžeta.
 • IN –MEDIA.NET  Ivan Nikolić pr, Čačak, projekat „Ekspres vesti iz Ivanjice“ je bez jasno definisane teme, pa Komisija ne predlaže projektni predlog za finansiranje iz opštinskog budžeta.
 • Željko Dulanović PR izdavanje novina «Info agrar» Nova Varoš, projekat Ivanjičkim selima u pohode“ – kako se temom predloženom u ovom projektu bave svakodnevno lokalni mediji u Ivanjici, Komisija nije prepoznala javni interes građana Ivanjice.
 • Agencija «Zvuci galaksije» Čačak, projekat „Agroimpuls Ivanjica“ je nedovoljno razrađen, nedovoljno se bavi problemima ciljne grupe i njihovim potrebama, pa Komisija ne predlaže da se projekat finansijski podrži.
 • Ivanjički radio DOO Ivanjica, projekat „U sportu i staro i mlado“ – budžet projekta  nerelan i predimenzioniran, period realizacije nije usklađen sa brojem medijskih sadržaja, pa shodno tome Komisija ne predlaže finansiranje.
 • Ozon media DOO, projekat „Mladi Ivanjice i psihoaktivne supstance“ – tema je aktuelna, ali  nije usaglašen broj sadržaja sa planiranim vremenom realizacije, projekat se bavi problemima na nivou opštih ciljeva bez konkretnih aktivnosti za opštinu Ivanjica i Komisija ne predlaže finansiranje istog.

            Imajući u vidu navedeno, na predlog Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2019 godini, odlučeno je kao u tački I ovog Rešenja.

Pouka o pravnom sredstvu: Ovo Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred  Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

О Аутору

Financ