Vesti

Odluka o imenovanju komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja za 2018

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK  OPŠTINE

01 Broj: 642-6/2018

  1. septembar 2018. godine

I v a nj i c a

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), i Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2018. godini, 01 Broj: 06-26/2018 od 05.06.2018. godine, Predsednik opštine Ivanjica, dana 03.09.2018. godine, donosi

 ODLUKU

 O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA PO JAVNOM POZIVU ZA 2018. GODINU

             Imenuje se Komisija u sastavu:

 Zoran Marjanović iz Gornjeg Milanovca, novinar, na predlog Udruženja sportskih novinara Srbije

  1. Vladimir Ilić iz Čačka, novinar, na predlog Društva novinara Srbije.
  2. Raško Nešovanović iz Ivanjice, medijski radnik.

Imeniju se i sekretar Komisije:

  1. Milka Kaplanović – koordinator kancelarije za LER

Zadatak sekretara Komisije je da pruži  tehničku i logističku  pomoć Komisiji, da vodi zapisnik sa sednica.

Zadatak Komisije je: Da izvrši ocenu projekata podnetih na konkurs koji je objavljen u dnevnom listu „Srpski telegraf“ dana 05.06.2018. godine, i dostavi pisani predlog Odluke sa obrazloženjem, o dodeli sredstava Opštinskom veću opštine Ivanjica,  koje donosi konačnu odluku.

О Аутору

Financ