Aktuelnosti

Odluka o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju preliminarne rang liste

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-37/2/2021-01

29.10.2021. године

Ивањица

             У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2021. годину, 01 Број: 06-22/2021 од 30.06.2021. године,  Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години на територији општине Ивањица, број: 320-37/2021-01 од 16.09.2021. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси

О Д Л У К У

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

У складу са главом V Јавног позива утврђује се прелиминарна ранг листа поднетих захтева.

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.16:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева101.4.16. Опрема за орезивање воћа – ручне батеријске маказе и тестере снаге до 2 Kw      Број бодоваИзнос подстицаја
1Павле ЈаковљевићРадаљево716405002075320-37-38/2021-09тестера8024754,16
2Ђуно АџићРокци716421001029320-37-44/2021-09тестера8024754,16
3Александар КомадинићЛиса716278002020320-37-49/2021-09тестера8026920,83
4Момир МладеновићПрилике716383001780320-37-112/2021-09тестера8022744,59
5Дејан ДрамићанинБедина Варош715964001819320-37-5/2021-09акумулаторске маказе7016526,25
6Милосава ТанкосићБуковица746720000814320-37-13/2021-09тестера7026920,83
7Бојан МићићДрагише Мићић 22716154016631320-37-37/2021-09тестера7024754,16
8Бошко МитровићМана716294000312320-37-96/2021-09тестера7015166,66
9Александар ВојиновићСвештица716154000832320-37-102/2021-09тестера7010827,96
10Милинко МилинковићБрезова715999002714320-37-4/2021-09тестера6024754,16
11Ацо АлексићМркочевац бб716154007004320-37-14/2021-09тестера6019041,67
12Драган ПантовићЛиса716278000443320-37-52/2021-09тестера6024754,16
13Миладин ОцокољићСвештица716430000218320-37-56/2021-09тестера6024754,16
14Драган ЂоковићРовине716154007241320-37-57/2021-09тестера6024754,16
15Љубиша НешовићЈаворска 184715964001673320-37-70/2021-09тестера6019041,67
16Душко ПауновићДруге пролетерске бб716154001340320-37-123/2021-09тестера6026920,83
17Иван ВасовићЛуке716286000180320-37-3/2021-09тестера5024754,16
18Владимир ПетровићЈаворска 36716154017506320-37-21/2021-09тестера5020708,33
19Мирка АрсовићКушићи716260000506320-37-29/2021-09тестера5024754,16
20Ружица РадошевићБрезова746061014973320-37-30/2021-09тестера5015166,66
21Драган ШарчевићЛиса716278002055320-37-51/2021-09тестера5024754,16
22Радојко БојановићШуме716499000624320-37-58/2021-09акумулаторске маказе5040000,00
23Радоје МиловићПрилике716383002345320-37-61/2021-09тестера5026920,83
24Емил БогићевићДобри До716120000015320-37-61/2021-09тестера5024754,16
25Славомир РистивојевићДубрава716138003318320-37-87/2021-09акумулаторске маказе5018362,50
26Владан ТанкосићБуковица746720000490320-37-116/2021-09акумулаторске маказе508558,34
27Миљка КараџићОсоница716367000287320-37-131/2021-09тестера5013541,66
УКУПНО599.665,41

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима  НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.16:

    Р. бр    Име и презиме    Адреса    БПГ    Број захтева101.4.16. Опрема за орезивање воћа – ручне батеријске маказе и тестере снаге до 2 Kw    Број бодова
1Ацо ШулубурићЛиса716278002268320-37-39/2021-09тестера40
2Јездимир ТанкосићЛиса716278000974320-37-77/2021-09акумулаторске маказе40
3Јелена ВратоњићЛиса716278001954320-37-89/2021-09тестера40
4Драган КостићСвештица716430000790320-37-10/2021-09тестера30

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.20:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта (самоходни моторни фрезери/копшачице и ручни култиватори на батерије          Број бодова  Износ подстицаја
1Вељко ОцокољићЛиса716278000745320-37-8/2021-09самоход. рото ситнилица7033.583,34
2Радослав АлексићВрмбаје716057000220320-37-15/2021-09самоход. рото ситнилица6040.000,00
3Милинко РистићД. Парезановић бб716421001126320-37-36/2021-09самоход. рото ситнилица6037.083,34
4Душко СпасовићКрајишких бригада 16716154014833320-37-109/2021-09самоходни фрезер6024.000,00
5Славица РадојичићВ. Маринковића 155/2716448000066320-37-7/2021-09самоход. рото ситнилица5037.083,34
УКУПНО171.750,01

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.23:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева101.4.23 Ручни моторни бушачи земље  Број бодоваИзнос подстицаја
1Марина БешевићДруге пролетерске 47716430000455320-37-135/2021-09ручни моторни бушач са пратећим додацима8037.208,34
2Раде ТодоровићПрилике716383002841320-37-41/2021-09ручни моторни бушач7011.077,09
3Милош РадовићБудожеља716014000449320-37-71/2021-09ручни моторни бушач6015.708,34
4Владимир ПандуревићЛиса716278001911320-37-50/2021-09ручни моторни бушач5015.708,34
УКУПНО79.702,09

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање засада  Број бодоваИзнос подстицаја
1Никола НоваковићВојводе Петра Бојовића 94716154017743320-37-9/2021-09систем кап по кап7030000,00
2Драгослав ПандуревићПндурица 24716154012113320-37-18/2021-09окитен црево7018541,67
3Александар МилетићКосовица716243000471320-37-27/2021-09систем кап по кап и пумпа7030000,00
4Радивоје ТопаловићШуме716499000896320-37-46/2021-09систем кап по кап7030000,00
5Владимир ДрашковићПресека716375000169320-37-53/2021-09систем кап по кап7030000,00
6Веселин  ПоповићСивчина716448000597320-37-55/2021-09систем кап по кап7030000,00
7Милан СинђелићЛиса716278000150320-37-64/2021-09систем кап по кап7030000,00
8Дмитар МићићБудожеља716014000686320-37-67/2021-09систем кап по кап7030000,00
9Милка СинђелићШуме716499001361320-37-75/2021-09систем кап по кап7028556,67
10Миленко РистивојевићДубрава71613800027020-37-86/2021-09систем кап по кап7030000,00
11Игрутин ЈаћовићВионица745731000437320-37-88/2021-09систем кап по кап7030000,00
12Проко НенадићОпаљеник716359000630320-37-111/2021-09систем кап по кап7030000,00
13Милан ЈовановићМеђуречје716324000145320-37-113/2021-09систем кап по кап7030000,00
14Марија БоровићКирила Савића 14716154005290320-37-129/2021-09систем кап по кап7026708,34
15Ацо МарковићВрмбаје716057000971320-37-2/2021-09систем кап по кап6030000,00
16Стеван МилосављевићДруге пролетерске 108716154003963320-37-23/2021-09кап по кап, пумпа,резервоар6027208,34
17Раде МијатовићЛиса716278002357320-37-76/2021-09систем кап по кап6030000,00
18Милутин МарјановићШуме716499001728320-37-120/2021-09агрег. за пумпу и сист. Кап по кап6030000,00
19Перица МарићКирила Савића бб716154016550320-37-122/2021-09систем кап по кап6030000,00
20Дејан ОцокољићШуме716278001032320-37-17/2021-09пумпа и окитен црево5030000,00
21Душица БаковићСвештица716430001150320-37-19/2021-09систем кап по кап5029236,05
22Радован ДамљановићДубрава716138001463320-37-28/2021-09систем кап по кап5030000,00
23Драган НешовићМиљка Савића 25716154005630320-37-40/2021-09систем кап по кап5029930,00
24Младен РадоњићКомадине716227000055320-37-43/2021-09систем кап по кап5030000,00
25Вук ДимитријевићМилоша Ђелкапића бб716154017832320-37-48/2021-09систем кап по кап5019355,83
26Здравко СтругаревићВ. Маринковића 236716154002398320-37-54/2021-09пумпа за наводњавање5023500,00
27Милисав БаковићВучак716065000446320-37-65/2021-09систем кап по кап5030000,00
28Грујица МилутиновићШуме716499000306320-37-68/2021-09систем кап по кап5030000,00
29Ненад ЂурашевићЛуке716286001038320-37-74/2021-09систем кап по кап5030000,00
30Момир СавићБраће Кушић 1071615401434520-37-84/2021-09систем кап по кап5029952,00
31Мирка МилићевићЛиса716278000605320-37-100/2021-09систем кап по кап5026400,83
32Панто ЛишанинСвештица716227000101320-37-107/2021-09систем кап по кап5030000,00
33Јован КимчетићБедина Варош715964001487320-37-108/2021-09систем кап по кап5030000,00
34Брана АврамовићСвештица716430000986320-37-117/2021-09систем кап по кап5021233,33
  35  Гордана Бешевић  Оточка бб  716154000948  320-37-26/2021-09систем кап по кап  40  29464,59
УКУПНО999.912,38

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима  НЕОДОБРАВА/НЕ ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.4.28:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање засада  Број бодоваИзнос подстицаја
1Горан БошковићБуковица716260000034320-37-12/2021-09систем кап по кап4030000,00
2Дејан ЗарићРокци716421000820320-37-78/2021-09пумпа за наводњавање4030000,00
3Драгоман ПетровићОпаљеник716359000010320-37-79/2021-09систем кап по кап4030000,00
4Драгиша ГрујовићЈаворска бб716154015279320-37-104/2021-09систем кап по кап4030000,00
5Иван МилутиновићДубрава716154011826320-37-133/2021-09пумпа и систем кап по кап4030000,00
6Радош ЈовановићОпаљеник716359000699320-37-137/2021-09систем кап по кап4030000,00
7Даница ВасовићГенерала Бујошевића 13716154011460320-37-33/2021-09систем кап по кап3012808,34
8Радош РистићРокци716421000367320-37-47/2021-09систем кап по кап3030000,00
9Драган ВратоњићШуме716499000993320-37-128/2021-09систем кап по кап3030000,00
10Срећко ЈеликићБрезова715999000061320-37-132/2021-09систем кап по кап3030000,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.6.2:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  Број бодоваИзнос подстицаја
1Милинко НедељковићБрезова715999001858320-37-59/2021-09врцаљка7032500,00
2Слободан КаралићХаџи Проданова бб716154008035320-37-60/2021-09врцаљка7032500,00
3Жељко Марковић13. септембар бб716154017301320-37-90/2021-09сатне основе7032500,00
4Рашко КотуровићКирила Савића 5716154018111320-37-105/2021-09кошнице7032500,00
5Данијела ОцокољићЛуке716154017212320-37-138/2021-09сатне основе7031200,00
6Влајко РистановићМеђуречје бб716324000161320-37-6/2021-09центрифуга6032500,00
7Предраг РадовановићЈаворска 65716154016615320-37-97/2021-09топионик воска6029175,00
8Душко СретеновићНаде Поповић 33716154009260320-37-16/2021-09топионик воска5032500,00
9Миладин ДлачићСвештица716430000889320-37-20/2021-0928.09.2021.кошнице5032500,00
10Владе ЛојковићБедина Варош715964002270320-37-22/2021-09кошнице5032500,00
11Радован МарићРокци716243000544320-37-66/2021-09пчеларска СМС вага5032500,00
12Драган ЛојковићБуковица746720000440320-37-69/2021-09дводелни оплодњак5032500,00
13Драган ВасилијевићНаде Поповић 32716472000089320-37-91/2021-09кошнице5032500,00
14Благомир ТомићевићСвештица716430000420320-37-95/2021-09када за отклапање5032500,00
15Зоран ЛепосавићКапетана Јаковића 59716154004048320-37-101/2021-09топион. воска и декристализат.5022560,00
16Бобан БојовићДруге пролетерске 4716154014515320-37-106/2021-09кошнице5032500,00
17Слободан ПринчевацРокци716421001193320-37-119/2021-09топионик воска5032500,00
18Иван СтаменићБраће Кушић 22716260000760320-37-136/2021-09делови кошница5032500,00
19Мирко ПантовићДубрава716138000823320-37-32/2021-09кошнице и топионик воска4032500,00
20Петар МитровићРадисава Карапетровића 7716154004757320-37-81/2021-09кошнице4032500,00
21Будислав ВукашиновићМилоша Ђелкапића бб716154004161320-37-125/2021-09кошнице4032200,00
22Предраг ПарезановићМеђуречје716324000170320-37-134/2021-09топионик за целе рамове4032500,00
23Милан РадоњићМеђуречје716421001088320-37-139/2021-09кошнице4032500,00
24Ратко БошковићБедина Варош715964000715320-37-35/2021-09дупликатор3032500,00
УКУПНО765.135,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 101.7.2:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева101.7.2 Набавка рибље млађиБрој бодоваИзнос подстицаја
1Коста ЂоковићБудожеља716014000023320-37-103/2021-09млађ калифорн.  пастрмке70200.000,00
2Даница МилутиновићОсоница716367001011320-37-99/2021-09млађ поточне пастрмке60200.000,00
3Драган ЗарићБедина Варош716964001860320-37-93/2021-09млађ поточне пастрмке50200.000,00
УКУПНО600.000,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за инвестицију 304.5.3.5:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева304.5.3.5 Опрема за производњу ракије – казан за печење ракије са припадајућом опремом      Број бодоваИзнос подстицаја
1Никола КостићСвештица716430001281320-37-11/2021-09казан за печење ракије8080000,00
2Милена ТошовићРадаљево716405002113320-37-80/2021-09казан за печење ракије8080000,00
3Јелена ЗарићРокци716421000340320-37-82/2021-09казан за печење ракије8080000,00
4Бранко НиколићОсоница716367001992320-37-130/2021-09казан за печење ракије8080000,00
5Зоран ШарчевићЛиса716278002098320-37-24/2021-09казан за печење ракије7080000,00
6Здравко БоторићВ. Маринковића 216716154000182320-37-25/2021-09казан за печење ракије7080000,00
7Раде БлагојевићШуме716499000926320-37-72/2021-09казан за печење ракије7080000,00
8Небојша КрушчићШуме716499002910320-37-115/2021-09казан за печење ракије7080000,00
9Миљко МиловићПрилике716383002329320-37-118/2021-09казан за печење ракије7080000,00
10Радоје МирковићКарађорђева 54716154016976320-37-121/2021-09казан за печење ракије7080000,00
11Милош КостићДубрава716138001056320-37-31/2021-09казан за печење ракије6080000,00
12Војислав МилетићШуме716278000591320-37-42/2021-09казан за печење ракије6046556,25
13Милан ТанкосићЛиса716278000117320-37-34/2021-09казан за печење ракије5080000,00
14Горан СтевановићДубрава716138002346320-37-73/2021-09казан за печење ракије5080000,00
15Симо ИлићЈаворска 98716154001952320-37-83/2021-09казан за печење ракије5080000,00
16Милун РацићКушићи716260000549320-37-94/2021-09казан за печење ракије5080000,00
17Милош ПетровићЈаворска 90716154003971320-37-110/2021-09казан за печење ракије5076700,00
18Милинко ГлавинићРокци716421000162320-37-114/2021-09казан за печење ракије5023291,66
19Радосав ПантелићРадаљево716405000137320-37-140/2021-09казан за печење ракије5080000,00
20Градимир РанђићДубрава716138001218320-37-45/2021-09казан за печење ракије4080000,00
21Милија ЛуковићГлеђица716073000220320-37-11/2021-09казан за печење ракије3080000,00
УКУПНО1.586.547,91

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за меру 601:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева601 Набавка хране за конзумну рибу  Број бодоваИзнос подстицаја
1Томислав МилутиновићОсоница716367000023320-37-98/2021-09храна за конзумну рибу80200.000,00
2Петко РадоњићПартизанска 15716154008469320-37-126/2021-09храна за конзумну рибу7078.370,00
3Владимир ДуканацОсоница716367000066320-37-62/2021-09храна за конзумну рибу40200.000,00
УКУПНО478.370,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за меру 602:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева602 Набавка батеријских везачица малина  Број бодоваИзнос подстицаја
1Радосав ЈеротијевићОсоница716367000147320-37-92/2021-09батеријска везачица6060.000,00
УКУПНО60.000,00

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ за меру 603:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтева603 Набавка уматичене женске телади старости до 6 месеци  Број бодоваИзнос подстицаја
1Радојица ЈеротијевићОсоница716367001194320-37-127/2021-093 грла6090.000,00
УКУПНО90.000,00

ЗАХТЕВ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваИнвестиција за коју је поднет захтев  Разлог одбијања
1Слободан ЛишанинЈаворска 88/3716154006822320-37-124/2021-09Моторна тестера снаге до 2 KwТестера која је предмет наведеног захтева за подстицаје је снаге 4,2 Kw

О б р а з л о ж е  њ е

Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години на територији општине Ивањица,  број: 320-37/2021-01 од 16.09.2021. године прописано је:

 •  Право на коришћење средстава
 •  Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
 • Општи критеријуми за корисникеи критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
 • Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстиваје
 • Неопходна документација
 • Поступак одобравања захтева, и
 • Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја

По овом јавном позиву укупно је примљено 139 захтева и то:

 • 32 захтева за инвестицију 101.4.16. Опрема за орезивање воћа – ручне батеријске маказе и тестере снаге до 2 Kw
 • 5 захтева за инвестицију 101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта (самоходни моторни фрезери/копшачице и ручни култиватори на батерије
 • 4 захтева за инвестицију 101.4.23 Ручни моторни бушачи земље
 • 45 захтева за инвестицију 101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање засада
 • 24 захтева за инвестицију 101.6.2 Набавка опреме за пчеларство
 • 3 захтева за инвестицију 101.7.2 Набавка рибље млађи
 • 21 захтев за инвестицију 304.5.3.5 Опрема за производњу ракије – казан за печење ракије са припадајућом опремом
 • 3 захтева за инвестицију 601 Набавка хране за конзумну рибу
 • 1 захтев за инвестицију 602 Набавка батеријских везачица малина
 • 1 захтев за инвестицију 603 Набавка уматичене женске телади старости до 6 месеци

На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације и службене евиденције, утврдило да 138 захтева испуњава, а 1 захтев не испуњава Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелнику Општинске управе општине Ивањица да донесе Одлуку о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе као у дипозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Приговор на прелиминарну ранг листу може се изјавити Општинском већу општине Ивањица, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на Огласној табли и сајту Општине Ивањица, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 у Услужном центру).

Објавити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

О Аутору

Financ