Konkursi i obaveštenja

Odluka o izmeni odluke o raspisivanju izbora za pojedine članove saveta Mesnih zajednica LUKE i PRILIKE

           Na osnovu člana 21. Odluke o mesnim zajednicama „(Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2010) i člana 43. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“ broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/12, 9/12 i 13/13) Predsednik Skupštine opštine Ivanjica donosi

ODLUKU O IMENI ODLUKE

O RASPISIVANJU IZBORA ZA POJEDINE ČLANOVA SAVETA MESNNIH ZAJEDNICA LUKE I PRILIKE

           MENJA SE Oduka o raspisivanju izbora za pojedine članove Saveta mesnih zajednica Luke i Prilike, tako da glasi:

RASPISUJU SE izbori za jednog člana Saveta mesne zajednice Prilike i to za zaseok Podmalič – Ljupča rijeka.

Izbori će se održati dana 27.novembra 2016.godine.

Izbore će sprovesti Savet mesne zajednice Prilike, u skladu sa Statutima mesne zajednice.

Odluku objaviti na sajtu opštine Ivanjica, na lokalnim medijima i na oglasnoj tabli mesne zajednice Prilike.

Broj: 013-9/2016-01

                                                               PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                   Aleksandar Tripković

О Аутору

Financ