Aktuelnosti Vesti

Odluka o poništenju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 06-30/2021-01

05. avgust  2021. godine

I v a nj i c a

             Na osnovu  člana 60. Statuta opštine Ivanjica («Službeni list opštine Ivanjica» broj 1/19),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na telefonskoj sednici,   dana 05. avgusta 2021. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

            I Stavlja se van snage Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/2021);

            II Poništava se Javni poziv za učešće privrednih subjekta u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica, broj 400-34/2021-01 od 14.07.2021. godine.

            III Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ