Vesti Kultura

Odluka o sufinansiranju programa crkava i verskih zajednica u 2019. godini

 Na osnovu člana 60. Statuta opštine Ivanjica ( „Službeni list opštine Ivanjica“ br. 1/19), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu („Službeni list opštine Ivanjice“, br. 11/2018), Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama („Službeni list opštine Ivanjica “, br. 4/14) i Predloga komisije za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, br. 400-16/2019-01 od 09.05.2019. godine,  Opštinsko veće na sednici 01 broj 06-17/2019,  održanoj dana 04. jun 2019. godine, donosi

O D L U K U

o sufinansiranju programa crkava i verskih zajednica

u 2019. godini

I  U 2019. godini sredstvima budžeta opštine Ivanjica, sufinansiraće se realizacija programa crkava i verskih zajednica u visini navedenih iznosa:

Redni broj Mesto Crkva Naziv projekta/programa Iznos (RSD)
1. Ivanjica Srpski Pravoslavni manastir Kovilje “Adaptacija pećinske crkve – ugradnja mermernih ploča“ 200.000,00
2. Ivanjica Srpska Pravoslavna Crkvena opština Ivanjica «Sanacija, adaptacija i izrada drenaže podruma parohijskog doma» 561.159,00
3 Ivanjica Srpska pravoslavna crkvena opština Brezova «Uređivanje objekta hrama Sveta Petka u Močiocima» 238.841,00

II  Na osnovu Odluke sa svakom od crkava, čiji će se programi u 2019. godini sufinansirati sredstvima opštinskog budžeta, biće zaključen ugovor kojim će biti definisana namena, uslovi i način sufinansiranja.

III  Za izvršenje Odluke nadležna je Opštinska uprava opštine Ivanjice.

                                                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                               Zoran Lazović

О Аутору

Financ