Vesti Konkursi i obaveštenja

Predlog Odluke o utvrđivanju lokaliteta Gradina u Radaljevu i Trešnjevici za arheološko nalazište

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo u ime Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na osnovu člana 48. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon), oglašava

Predlog Odluke

o utvrđivanju lokaliteta Gradina

u Radaljevu i Trešnjevici za arheološko nalazište

Lokalitet Gradina u Trešnjevici i Radaljevu utvrđuje se za arheološko nalazište. Lokalitet Gradina (u daljem tekstu: arheološko nalazište) nalazi se na teritoriji opštine Ivanjica, na kat. parcelama broj: 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 i 1/13, sve K.O. Radaljevo u privatnoj svojini, i na teritoriji opštine Arilje, na kat. parcelama broj: 2078, 2079, 2080 i 2082, sve K.O. Trešnjevica u privatnoj svojini, na prostoru koji je ograničen geografskim koordinatama:

Tačka y x
1 severoistočni ugao 7429255 4835883
2 jugoistočni ugao 7429231 4835797
3 južna granica 7429122 4835821
4 jugozapadni ugao 7428972 4835906
5 severozapadni ugao 7429046 4836021

Granica arheološkog nalazišta ide ivicama ograničenim navedenim geografskim koordinatama u okviru katastarskih parcela broj: 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 i 1/13, sve K.O. Radaljevo u privatnoj svojini i kat. parcelama broj 2078, 2079, 2080 i 2082, sve K.O. Trešnjevica u privatnoj svojini.

Zaštićena okolina arheološkog nalazišta obuhvata: katastarske parcele broj 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 i 1/15, sve K.O. Radaljevo u privatnoj svojini i 2073, 2074, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083 i 2084, sve K.O. Trešnjevica u privatnoj svojini. Zaštićena okolina ide granicama katastarskih parcela br. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 i 1/15, sve K.O. Radaljevo u privatnoj svojini i 2073, 2074, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083 i 2084, sve K.O. Trešnjevica u privatnoj svojini.

Na osnovu člana 48. Zakona o kulturnim dobrima  („Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon) sopstvenici, kao i zainteresovani organi i ustanove imaju prava da o tome daju svoje mišljenje. Mišljenje se u pisanoj formi dostavlja Zavodu za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, na adresu: Kraljevo, Cara Lazara 24. Rok za davanje mišljenja je 30 dana od dana objavljivanja ovog predloga odluke.

Nakon isteka ovog roka, smatraće se da je mišljenje sopstvenika navedenih nepokretnosti dato, a postupak njihovog utvrđivanja za nepokretno kulturno dobro, odnosno zaštićenu okolinu kulturnog dobra, biće nastavljen.

Za sva obaveštenja obratite se na telefon: 036/331-866.

           Zaključak Skupštine opštine Ivanjica

            .

О Аутору

Financ