Vesti Konkursi i obaveštenja

Predlog Odluke o utvrđivanju lokaliteta Gradina u Radaljevu i Trešnjevici za arheološko nalazište

Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон), оглашава

Предлог Одлуке

о утврђивању локалитета Градина

у Радаљеву и Трешњевици за археолошко налазиште

Локалитет Градина у Трешњевици и Радаљеву утврђује се за археолошко налазиште. Локалитет Градина (у даљем тексту: археолошко налазиште) налази се на територији општине Ивањица, на кат. парцелама број: 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 и 1/13, све К.О. Радаљево у приватној својини, и на територији општине Ариље, на кат. парцелама број: 2078, 2079, 2080 и 2082, све К.О. Трешњевица у приватној својини, на простору који је ограничен географским координатама:

Тачка y x
1 североисточни угао 7429255 4835883
2 југоисточни угао 7429231 4835797
3 јужна граница 7429122 4835821
4 југозападни угао 7428972 4835906
5 северозападни угао 7429046 4836021

Граница археолошког налазишта иде ивицама ограниченим наведеним географским координатама у оквиру катастарских парцела број: 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 и 1/13, све К.О. Радаљево у приватној својини и кат. парцелама број 2078, 2079, 2080 и 2082, све К.О. Трешњевица у приватној својини.

Заштићена околина археолошког налазишта обухвата: катастарске парцеле број 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 и 1/15, све К.О. Радаљево у приватној својини и 2073, 2074, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083 и 2084, све К.О. Трешњевица у приватној својини. Заштићена околина иде границама катастарских парцела бр. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 и 1/15, све К.О. Радаљево у приватној својини и 2073, 2074, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083 и 2084, све К.О. Трешњевица у приватној својини.

На основу члана 48. Закона о културним добрима  („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон) сопственици, кaо и заинтересовани органи и установе имају права да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у писаној форми доставља Заводу за заштиту споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара Лазара 24. Рок за давање мишљења је 30 дана од дана објављивања овог предлога одлуке.

Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених непокретности дато, а поступак њиховог утврђивања за непокретно културно добро, односно заштићену околину културног добра, биће настављен.

За сва обавештења обратите се на телефон: 036/331-866.

           Zaključak Skupštine opštine Ivanjica

            .

О Аутору

Financ