Vesti

Projekat rehabilitacije i unapređenja bezbednosti puteva

Пројекат рехабилитације и унапређења безбедности путева
(Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP)
Пројекат рехабилитације и унапређења безбедности путева (RRSP) је пројекат
подршке међународних финансијских институција (Светске банке, Европске
инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у
имплементацији Националног програма рехабилитације државне путне мреже.
Институција задужена за реализацију пројекта је Јавно предузеће „Путеви Србије“
које овом приликом позива на
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
јавност, органе и организације заинтересоване за
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА

државног пута IБ 21, деоница:
Пожега – Ариље – Ивањица, L=38,93 km

Дана 27.02.2019. године, са почетком у 12 часова биће одржана јавна презентација
главног пројекта појачаног одржавања у сали Скупштине Општине Ивањица, у улици
Венијамина Маринковића бр. 1, 32250 Ивањица.
За додатне информације обратити се на следећу адресу:
ЈП „Путеви Србије“
Сектор за инвестиције
Влајковићева 19а,
11000 Београд, Република Србија,
тел./факс +381 11 / 30 34 744
E-mail: belzar@gmail.com

О Аутору

Financ