Vesti

Projekat rehabilitacije i unapređenja bezbednosti puteva

Projekat rehabilitacije i unapređenja bezbednosti puteva
(Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP)
Projekat rehabilitacije i unapređenja bezbednosti puteva (RRSP) je projekat
podrške međunarodnih finansijskih institucija (Svetske banke, Evropske
investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj) Vladi Republike Srbije u
implementaciji Nacionalnog programa rehabilitacije državne putne mreže.
Institucija zadužena za realizaciju projekta je Javno preduzeće „Putevi Srbije“
koje ovom prilikom poziva na
JAVNU PREZENTACIJU
PROJEKTA LOKALNOJ ZAJEDNICI
javnost, organe i organizacije zainteresovane za
GLAVNI PROJEKAT POJAČANOG ODRŽAVANJA

državnog puta IB 21, deonica:
Požega – Arilje – Ivanjica, L=38,93 km

Dana 27.02.2019. godine, sa početkom u 12 časova biće održana javna prezentacija
glavnog projekta pojačanog održavanja u sali Skupštine Opštine Ivanjica, u ulici
Venijamina Marinkovića br. 1, 32250 Ivanjica.
Za dodatne informacije obratiti se na sledeću adresu:
JP „Putevi Srbije“
Sektor za investicije
Vlajkovićeva 19a,
11000 Beograd, Republika Srbija,
tel./faks +381 11 / 30 34 744
E-mail: belzar@gmail.com

О Аутору

Financ