Vesti Konkursi i obaveštenja

Rang lista kandidatkinja koje su ispuunili uslove prediđene javnim pozivom “Žena i matica- Lideri društva“

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 337-8/2016-01

Datum: 28.12.2016. godina

I V A NJ I C A

U skladu sa Javnim pozivom za dodelu  10 košnica za 15 korisnica u cilju započinjanja sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva na projektu „Žena i matica- Lideri društva“, Komisija za odabir kandidata na javnom konkursu u cilju implementacije projekta „Žena i matica – lideri društva“, formirana rešenjem predsednika opštine Ivanjica br. 337-2/2016-01 od 10.10.2016. godine, objavljuje:

 

RANG LISTU KANDIDATKINJA KOJE SU ISPUNILE USLOVE PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM

REDNI BROJ IME I PREZIME KANDIDATKINJE MESTO PREBIVALIŠTA UKUPAN BROJ BODOVA
1.       Vratonjić Stojanka Dubrava 55
2.       Šuluburić Mirjana Lisa 55
3.       Pantović Milomirka Koritnik 55
4.       Tankosić Milosava Bukovica 55
5.       Marić Gordana Kosovica 50
6.       Bojović Zorica Radaljevo 50
7.       Mićić Nevenka Sveštica 50
8.       Ćurčić Milka Koritnik 45
9.       Bošković Sanja Osonica 45
10.    Petrović Verica Kušići 45
11.    Ćurčić Gorgina Koritnik 45
12.    Ćurčić Olivera Gradac 45
13.    Ćurčić Miljana Brusnik 45
14.    Jeremić Nevena Radaljevo 40
15.    Borisavljević Milena Vrmbaje 40
16.    Bogićević Mirjana Vrmbaje 40
17.    Tomić Mica Preseka 40
18.    Grković Snežana Brezova 40
19.    Ćurčić Slavica Gradac 40
20.    Perišić Emilija Vionica 40
21.    Maksimović Aleksandra Prilike 40
22.    Popović Marina Međurečje 40
23.    Topalović Rada Šume 40
24.    Zlatić Mirjana Osonica 35
25.    Simončević Slavica Dubrava 35
26.    Jerotijević Marijana Sveštica 35
27.    Ćurčić Milica Kovilje 35
28.    Mijatović Mićić Tanja Šume 25

 

Kandidatkinje od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 23,  su ušle u uži krug za odabir i u obavezi su da pohađaju obuku od strane stručnog predavača u trajanju od tri dana, o čemu će biti blagovremeno obaveštene.

LISTA PRIJAVA KOJE  NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA

REDNI BROJ IME I PREZIME KANDIDATKINJE MESTO PREBIVALIŠTA OBRAZLOŽENJE
1. Bogićević Drinka Vrmbaje Nepotpuna dokumentacija
2. Parezanović Milka Karađorđeva 14 Ivanjica Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
3. Vasilijević Snežana Dubrava Nepotpuna dokumentacija
4. Jovićević Zorica Prilike Nepotpuna dokumentacija
5. Milenković Slađana Luke Nepotpuna dokumentacija
6. Stevanović Snežana Dubrava Nepotpuna dokumentacija
7. Ristivojević Mila Dubrava Nepotpuna dokumentacija
8. Novitović Svetlana Dobri Do – Vionica Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
9. Veličković Vera Partizanska 48 Ivanjica Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
10. Mijatović Sanja Lisa Nepotpuna dokumentacija
11. Ocokoljić Jelena Osonica Nepotpuna dokumentacija
12. Dramićanin Milena Stevana Čolovića 1/1 Ivanjica Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
13. Avramović Lidija Kumanica Nepotpuna dokumentacija

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Milka Kaplanović

О Аутору

Financ