Vesti

Održana šesta sednice SO Ivanjice

Lokalni parlament opštine Ivanjica ,na završnoj sednici kojoj je prisustvovalo 36 odbornika, usvojio je budžet za narednu godinu, predloge o kadrovskom planu opštine, lokalnim komunalnim taksama, poslovanju i dopuni plana JKP ”Komunalno” kao i odluku o maksimalnom broju zasposlenih na nedodređeno vreme u 2016. godini.

Nakon kratke diskusije usvojen je predlog budžeta od 891.103.000 dinara sa planiranim rashodima 1.053.941.000 dinara. Sredstva za pokriće budžetskog deficita koji iznosi 162.838.000 dinara, otplatu kredita Fondu za razvoj 1.200.000 dinara i nabavku finasijske imovine, odnosno učešća opštine u kapitalu JP ”Duboko” 30.000.000 dinara, obezbediće se iz zaduživanja od 75.000.000 dinara, prenetih neutrošenih sredstava iz ove godine u iznosu od 85.000.000 dinara, i ostalih prihoda budžetskih korisnika koji su 34.038.000 dinara.

Usvojen je kadrovski plan opštine za 2017. godinu kao i odluka o lokalnim komunalnim taksama. Odbornici su bili saglasni sa predlogom poslovanja JKP ”Komunalno” u narednoj godini, gde je između ostalog predviđeno da cena vode bude uvećana za 10.dinara, fizičkim i pravnim licima, dok će odnošenje smeća umesto 7,4 dinara koštati 7,2 dinara.

Maksimalan broj zaposlenih u 2017. godini biće uvećan za 12 lica u opštinskoj upravi jer je prestankom rada JP ”Direkcije za izgradnju” opština preuzela zaposlene.

Na glasanju se našla i tačka o posebnim oblicima podrške u oblasti socijalne politike.

О Аутору

Financ