Vesti Konkursi i obaveštenja

Rang lista vrednovanja i rangiranja pristiglih predloga projekata udruženja

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 400-18/2018-01

Datum: 10.04.2018. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br 10/2017”), program 14 – Razvoj sporta i omladine, PA 0005, broj pozicije 96/0,  funkcija 810, 481 – ekonomska klasifikacija, Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.) za 2018. godinu i na osnovu prioriteta 2.6. Podsticaj zapošljavanja mladih,  u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica ( Službeni list opštine br. 2/15 i 2/16),  Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROJEKATA UDRUŽENJA (OBLAST ZAPOŠLJAVANJE  MLADIH) KOJI DOPRINOSE IMPLEMENTACIJI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

 ( ukupan broj bodova) 

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Broj bodova
1. „Centar za radno angažovanje Ivanjica“ „CRAM – Program radne prakse za mlade u Ivanjici“ 1.199.863,00 101,0

U skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu,kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/16), Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva je vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava vršila  na osnovu sledećih  kriterijuma i broja bodova :

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Maksimalano: 120 bodova

Prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja po Javnom konkursu može se izjaviti u roku od  pet dana preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica ( šalter br.2. u Uslužnom centru).

Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva

Predsednik Komisije

Milka Kaplanović

О Аутору

Financ