Aktuelnosti Vesti

Važno saopštenje

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА 

01 Број: 217-8/2020

19.3.2020. године

И в а њ и ц а

                                                            С А О П Ш Т Е Њ Е

                    Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије, због ванредних околности изазваних епидемијом „коронавируса“ .

                    У циљу спречавања ширења заразе и смањења ризика по привреду и становништво, Влада Републике Србије прописала је и низ мера превенције ширења заразе и заштите здравља странака и запослених. 

                    Сходно Закључку Владе 05 број 53-2561/2020 од 16.3.2020. године, ОБУСТАВЉА СЕ рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

                    Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

                    Обавештавамо грађане да ће се рад са странкама обављати путем писане или електронске поште и телефонским путем. Своје писане захтеве странке могу предати стављањем у кутију која се налази испред улаза у зграду Општинске управе општине Ивањица. Поднесци грађана ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Е – MAIL  АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА – pisarnica@ivanjica.gov.rs

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:

ПИСАРНИЦА: 032 515 0315

МАТИЧНА СЛУЖБА: 032 515 0322, 032 515 0317

СЛУЖБА ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ: 032 515 0330

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА АПР: 032 5150329

УРБАНИЗАМ: 032 515 0327

ПОЉОПРИВРЕДА: 032 515 0326

БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА: 032 515 0309

БУЏЕТ: 032 515 0311

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА:  032 515 0320, 032 515 0308, 032 515 0331

ИМОВИНСКО ПРАВНА СЛУЖБА: 032 515 0324

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:  032 515 0307, 032 515 0338, 032 515 0336

ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 032 515 0337

БИРАЧКИ СПИСАК: 032 515 0342

КОМУНАЛНИ И САОБРАЋАЈНИ  ИНСПЕКТОР: 032 515 0334

ГРАЂЕВИНСКИ И ЕКОЛОШКИ ИНСПЕКТОР : 032515 0341

С поштовањем,

Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                              Бојана Главинић

О Аутору

Financ